GDPR

Information om GDPR till företagare

Det finns mycket viktig information om GDPR till företagare som är bra att känna till om du driver ett företag och behandlar personuppgifter. Exempelvis behandlar ditt företag personuppgifter som inkommer genom meddelanden, kontaktformulär och sådana personuppgifter som förekommer i avtal och fakturor.

GDPR gäller inom hela EU och handlar om hur personuppgifter ska bli behandlade. Detta innebär att all behandling av personuppgifter i svenska bolag, myndigheter och organisationer måste ske enligt GDPR.

GDPR är en förkortning av Dataskyddsförordningen, som på engelska är kallad för the General Data Protection Regulation. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och i Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten (namnbyte 2020-01-01: Integritetsskyddsmyndigheten, IMY).

Inlägg om GDPR: