Hållbarhet

Hållbarhet och hållbart företagande

Hållbarhet och hållbart företagande kan bli diskuterat utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre aspekterna måste bli implementerade i alla företag och organisationer för att trygga vår framtid. Nedan kan du läsa olika inlägg som vi publicerat inom kategorin ”Hållbarhet”.

Miljömässig hållbarhet handlar om att hela tiden sträva efter att minska miljöpåverkan samtidigt som man klimatkompenserar för den påverkan man har. Det är viktigt att förstå hur och varför arbetsplatsen påverkar miljön för att man ska kunna utföra rätt åtgärder.

Social hållbarhet inbegriper faktorer som mänskliga rättigheter, inkludering, jämställdhet, jämlikhet och god hälsa. Oavsett vad individen har för tillhörighet, kunskap och egenskaper ska hen bli behandlad på samma sätt som alla andra. Detta är motorn i ett demokratiskt företagande.

Ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte får medföra negativa konsekvenser för varken den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Alltså, ett ökat ekonomiskt kapital får inte ske på bekostnad av miljön och sociala aspekter.

Av: Marcus Lennartsson, Via Viridi AB.

Här kan du läsa olika inlägg om hållbart företagande utifrån de olika aspekterna. Om du vill ställa frågor eller diskutera ämnet, är du välkommen att bli medlem i Forumet. Du är även välkommen att gå med i vår grupp på LinkedIn som heter ”Företagsforumet”.

Inlägg inom kategorin Hållbarhet: