FöretagandeFörsäljning

Vikten av att göra ett bra första intryck vid försäljning

Vikten av att göra ett bra första intryck vid försäljning är väldigt stor. Försäljning via telefon är generellt kortare än vad det tar att ändra ett första intryck. Därmed kan försäljningen misslyckas på grund av det första intrycket om det är dåligt. Vissa säljare föredrar att stå upp när de har säljsamtal, eftersom det kan ge mer energi i tonläget, medan andra gillar att sitta ned. Duktiga säljare hittar en teknik som fungerar bra utifrån deras egna egenskaper, både styrkor och svagheter. 

Vikten av att göra ett bra första intryck vid försäljning är stor

Tonläget är avgörande för att göra ett bra första intryck. Det är viktigt att inte låta trött eller prata för snabbt. När en säljare ringer kalla samtal sitter inte personen som mottar samtalet och väntar på det. Därför är det bra att inleda med att säga vem man är (inte som person, utan företaget som ringer) och vad syftet med samtalet är. Ett misstag som är vanligt bland nya säljare är att de inleder samtalet med är att fråga om personen har tid att prata, där majoriteten kommer säga nej, även fast de har tid. 

Var förberedd inför säljsamtalet

En viktig del av försäljning är att vara förberedd och det är något som många missar. Dessutom är det viktigt att träna och analysera sitt sälj för att bli bättre. Det kan vara bra att spela in sig själv, lyssna och analysera sina egna säljsamtal. Många säljare föredrar alternativavslut före direktavslut och det är bra att träna på båda dessa alternativ.

Säljare brukar utgå från ett manus och ju bättre förberedda, desto mer naturligt låter det. Från början kan det låta som att personen läser ur ett manus, men genom träning kan det förbättras. Bara för att en person talar från ett manus, behöver det inte låta som att en robot talar, om det är väl gjort. Det är också bra att lyssna och ställa frågor vid försäljning och kommunikation för att styra samtalet.