FöretagandeFörsäljning

Lyssna och ställa frågor vid kommunikation

Det är bra att lyssna och ställa frågor vid kommunikation. Kommunikation handlar inte bara om att prata eller skriva. Bilder, kroppsspråk och att lyssna är tre exempel på delar av kommunikation som inte handlar om att prata eller skriva. Däremot har de en viktig betydelse. www.kommunikationsinfo.se beskriver detta närmare. Exempelvis kan du läsa om hur du kan styra samtal och lyssna är en viktig del av kommunikation. Oavsett hur mycket teori man läser och tips på hur man kan förbättra sin kommunikation, är övning den viktigaste faktorn. Alla gör misstag och fel men det viktiga är att lära sig. Därför är det viktigt att vara självkritisk och vara öppen för konstruktiv kritik. 

Lyssna och ställa frågor vid kommunikation 

Ställ frågor

Genom att ställa frågor, kan en person styra ett samtal. Det går att implementera vid så många olika livssituationer och är framförallt användbart vid försäljning och service. Exempelvis när en person ställer frågor går det att se vilket behov den andra personen har och anpassa sin försäljning eller service efter det. Dessutom gillar personer generellt att prata och när man lyssnar på dem. Därför är det också viktigt att ställa följdfrågor som handlar om det en person pratar om. Som säljare är det en viktig del för att kunna bygga upp ett bra sälj som är anpassat till personen. 

Lyssna 

En viktig del av kommunikation som många missar är att lyssna på den andra parten. Det finns situationer där det kan vara bra att delegera en enkel uppgift och en chef bara kan säga det till en medarbetare. Däremot är många kommunikationsämnen mer komplicerade där parterna behöver diskutera det tillsammans. Vid försäljning vill en köpare att säljaren ska lyssna på dennes behov och därefter blir det betydligt enklare att gå på avslut vid försäljningen. Vi människor gillar när personer lyssnar på oss. Därför kan en bra kommunikatör lyssna på stora delar av ett samtal och ändå anser den andra parten att det har varit ett underbart samtal. 

Fler inlägg om försäljning

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: