MarknadsföringSociala medier

Företag kan använda sociala medier för kundservice 

Ett företag kan använda sociala medier för kundservice. Därför handlar sociala medier inte bara om att göra annonser eller att få ut reklam. Det går att använda sociala medier för att bland annat stärka sitt varumärke, ha en bra kundservice och nå ut till nya kunder. Med andra ord finns det många möjligheter med sociala medier för företag. Många personer i samhället är vana med att kommunicera via sociala medier, eftersom många gör det dagligen. Dessutom tycker många att det är bekvämare när de ändå är inne på en plattform. Istället för att behöva öppna sin mejl för att ställa en kort fråga till ett företag.

Företag kan använda sociala medier för kundservice  

Bra kundservice kan vara en konkurrensfördel och en anledning för kunder att rekommendera företaget och återkomma. Däremot är det bra att tänka på att svara snabbt på sociala medier, eftersom kunden förväntar sig det. Om ett företag svarar på en fråga efter en vecka, kan personen som skrev frågan redan ha gått vidare och glömt bort det. Därmed kan det istället få en negativ effekt. Alla företag kan använda sociala medier och många köpare förväntar sig idag att företag har det. Oavsett om det handlar om att sprida sitt varumärke, sin tjänst/produkt eller för att ha en del av kundservicen där. 

Kundservice i sociala medier behöver inte bara handla om att svara på meddelanden i inkorgen. Utan det går också att vara aktiv genom att svara på kommentarer och liknande. Det är vanligt att användare på sociala medier ställer frågor till företag direkt på inlägg och därmed har företaget en möjlighet att ha direkt kontakt med en potentiell kund. Företag bör vara aktiva på sociala medier för att få mer trafik, eftersom sociala medier är till för att socialisera sig. Därför gynnar algoritmerna företag som är mer aktiva. 

Skribent: Företagsforumet.