FöretagandeFörsäljning

Det handlar inte bara om vad en säljare säger

Det handlar inte bara om vad en säljare säger utan hur personen säger det är betydligt viktigare. Dessutom är kroppsspråket en viktig del av försäljning, när det inte är ett säljsamtal via telefon. Försäljning är en konst och svårt att bemästra eftersom det är så många faktorer som kan påverka en försäljning. Däremot är det till stor hjälp i livet vid många olika situationer när man väl är duktig på det. Att lyssna är en annan viktig del av kommunikation som vissa säljare glömmer bort. Detsamma gäller att ställa frågor för att kunna göra en bra behovsanalys.

Handlar inte bara om vad en säljare säger 

Bra och varierande tonläge, energi i samtalet och självsäkerhet är tre delar som en duktig säljare har. Det är viktigt att tro på det man säljer, eftersom det avspeglar sig i kommunikationen. Vad en person säger har mindre betydelse än många tror, även fast det är bra att exempelvis undvika att använda negationer.

Dessutom kan det vara irriterande att tala med någon som pratar för snabbt. Pauser är något som kan göra ett tal mer tydligt och ge möjlighet för motparten att ge en respons. Det kan även vara bra att fråga om motparten förstår vad man pratar om eller hänger med i samtalet. 

Försäljning handlar om flera delar av kommunikation och för att bli bättre, måste en säljare öva. En bra säljare kan bland annat göra ett bra första intryck, vara förberedd och kunna lyssna. ”Nej” är det vanligaste svaret en säljare får, framförallt vid kalla säljsamtal. Därför är det viktigt att vara förberedd för att kunna komma med bra motargument. Dessutom är det bra att vara förberedd på att det finns otrevliga och otacksamma kunder, men att det inte får ta för mycket energi.