FöretagandeFöretagare

Det kommer alltid finnas otrevliga och otacksamma kunder 

Det kommer alltid finnas otrevliga och otacksamma kunder och därför är det viktigt att det inte tar för mycket energi från dig. Det är bra att lyssna på sina kunder, men det gäller inte alltid. Vissa personer är otrevliga och kommer att hitta något att klaga på, oavsett hur bra företaget eller medarbetaren är. Det kan vara för att de är sådana som personer eller för att kunna få argument till att efterfråga ett billigare pris. Däremot kan det skapa negativ energi för företagaren eller medarbetaren som bemöter kunden. Det kan i sin tur påverka resterande tid av dagen och även därefter. 

Det kommer alltid finnas otrevliga och otacksamma kunder att hantera

I princip alla företagare träffar på otrevliga personer i sitt arbete i olika situationer. Till exempel när de ska sälja till företag eller privatpersoner, eller kunder som klagar på företaget när något från deras sida orsakar problemet. Om företaget ringer upp till kunder per telefon för att sälja, är det extra vanligt med otrevliga bemötanden. Dessutom kan personer i vissa fall säga saker som är personliga, även fast de inte har någon aning om det. Det finns också kunder som alltid tror att de vet bäst och ifrågasätter kunskapen hos personer de anlitar på ett nedvärderande sätt.

Situationer där förslag från kunder inte är optimala 

Som företagare är det bra att vara självkritisk och lyssna på sina kunder. Däremot vet inte alltid kunderna bäst heller och därför kan det vara negativt att lyssna för mycket på kunderna. Om ett företag till exempel bedriver en mobilapplikation är det vanligt att få förslag på nya funktioner. Bara för att vissa vill ha en funktion, behöver det inte innebära att det matchar bra med kärnidentiteten av företaget eller framtida visioner, eftersom de inte har samma information som företaget. Därför är det viktigt att göra en avvägning.

Dessutom är det viktigt att även se till de ekonomiska aspekterna för att utreda om det är lönsamt eller inte. En chattfunktion är dyr att implementera i appar och fyller inte alltid en så nödvändig funktion, eftersom användarna kan chatta på andra sätt. Däremot är det många användare som inte har koll på de ekonomiska kostnaderna som vissa saker innebär för företaget. Därför utgår de inte från det vid sina idéförslag. Det är ett vanligt misstag företag gör och ett annat vanligt misstag som utvecklare gör är att fokusera mer på estetiska istället för det funktionella. Detta är saker att ha i åtanke när företag bedriver en webbplats eller mobilapplikation.