MarknadsföringModeller

Skapa en marknadsplan från en affärsplan

För att gå från ide till verklighet, är det bra att skapa en marknadsplan från en affärsplan. Syftet med marknadsplanering är att få en överblick över aktiviteterna företaget gör på marknaden. En viktig del av marknadsplanering är att analysera och identifiera möjligheter och svårigheter samt olika hinder. 

Större företag har ofta en mer omfattande och välarbetad marknadsplan, medan mindre företag ofta har några A4-sidor. Däremot kan det vara bra för småföretagare att ha en välarbetat marknadsplan, eftersom det kan dra ner marknadsföringskostnaderna vilket påverkar lönsamheten. Marknadsföring är ofta en löpande utgift och det är därför bra att alltid försöka få ner marknadsföringskostnaderna och vara så effektiv med sin marknadsföring som möjligt. Exempelvis är det möjligt att marknadsföra sig genom att skapa organisk trafik via SEO och sociala medier.

 

Skapa en marknadsplan från en affärsplan

Nedanstående modell, visar hur affärsplanen och marknadsplanen hänger ihop. Marknadsplanen är styrd av affärsplanen. 

Skapa en marknadsplan från en affärsplan företagsforumet

Företag behöver få ut det mesta av sina resurser vid olika marknadsföringsaktiviteter. Ju bättre planerad, analyserad och välarbetat marknadsplan, desto större chans att lyckas. Därefter är det bra att analysera resultaten och anpassa samt förbättra aktiviteten inför nästa gång.  Vissa menar att alla anställda som arbetar på ett företag arbetar med marknadsföringen på deltid. Anställda som bemöter kunderna skapar också en image och är en del av marknadsföringen och bör därför vara inkluderat i marknadsplaneringen. 

Strategi är en del av en bra marknadsplan, som handlar om den långsiktiga planen. Ledningen och styrelsen fattar dessa beslut och är alltså inte de dagliga besluten. Taktik är också en del av en bra marknadsplan, som handlar om åtgärder som behöver ske inom kort och ändå följa strategiinriktningen. Resurserna företaget har, behöver bli väl använda. 

Tid kan vara en viktig del av marknadsföring för vissa företag och att ha rätt tajming kan också vara mycket viktigt. I och med att vissa företag säljer produkter som blir konsumerade på sommaren, behöver de anpassa marknadsföringen till rätt tid. Andra företag som säljer produkten till jul, vintern, påsk eller liknande behöver också anpassa tiden för marknadsföringen för att maximera resultaten. 

 

Bra frågor att besvara när du ska skapa en marknadsplan från en affärsplan

Det är bra om en marknadsplan ger svar på dessa nedanstående punkter:

  • Hur skiljer sig företagets erbjudanden från konkurrenternas?

  • Vart eller vilken del av marknaden bör man fokusera på?

  • Hur ser utformningen och utvecklingen av produktsortimenten ut över tid?

  • Ska man sälja direkt till kunderna eller genom återförsäljare (distribution)?

  • Vad priset bör vara?

När man skriver en affärsplan som ska övergå till en marknadsplan, kan det vara bra att analysera sina konkurrensmedel 4 och 7p-modellen samt 4c-modellen är bra modeller att utgå från i en marknadsplan. Det handlar om vilka konkurrensmedel företaget har och det är något man kan uttrycka i sin marknadsföring. Exempelvis, vara billigare än konkurrenter, bättre kvalitet eller bättre service eller liknande. 

 

Mer information

Skriva en affärsplan.

4p modellen – Konkurrensmedel vid marknadsföring.

4C-modellen är en marknadsföringsmodell.

Konkurrensmedel i 7P modellen.

Marknadsföring med lite pengar.

Möjligheter med sociala medier för företag.

Skribent: Företagsforumet.