Konkurrensmedel i 7P modellen

7P modellen är grundad på 4P modellen och innehåller fler konkurrensmedel. 7P modellen innehåller ytterligare 3P (process, personal och påtaglighet), utöver de 4P som är med i 4P modellen (produkt, pris, plats och påverkan. 4P och 7P modellen beskriver olika konkurrensmedel som företag kan använda vid marknadsföring.

Det är bra att också förmedla sina konkurrensmedel i marknadsföringen, så att kunderna förstår det. Exempelvis är det bra att förmedla om ditt företag säljer billigare produkter eller tjänster, bättre produkter och om eventuella sociala/miljömässiga budskap. Det är bra att vara tydlig med vad som skiljer ditt företag/produkt/tjänst från liknande substitut.

Ett företag har en identitet, dvs det företaget är, en image som handlar om hur andra uppfattar företaget och en profil som är det företaget vill vara. Ju mer sammanhängande identiteten, imagen och profilen är, desto bättre. Exempelvis: ett företag arbetar med miljömässiga och sociala frågor (identitet), men på deras social medier och marknadsföring är det otydligt (ej motsvarande image). Genom att uttrycka det tydligt och ge kunder och potentiella kunder vetskapen, kan de uppfatta det och då matchar imagen med identiteten.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan identitet, profil och image.

 

Konkurrensmedel i 7P modellen

I 7 P modellen ingår:

Produkt
Pris
Plats
Påverkan

Här kan du läsa mer om dessa 4P, som ingår i både 4P modellen och 7P modellen.

Samt

Process

Processer i ett företag kan vara helt avgörande för lönsamheten och för att skapa nöjda kunder. En effektiv process, kan vara betydligt lönsammare än en icke effektiv. Exempelvis är det viktigt att ha en struktur i organsationen och det går att förbättra processen genom att ge personalen rätt redskap och verktyg. Till exempel kan en maskin vara effektivare att använda i visa fall, vilket kan göra att den anställde kan få mer gjort genom att använda maskinen än utan att göra det.

Det är också viktigt för kunden att processen är välfungerande. Om en person exempelvis ska äta på en resturang, men får vänta i evigheter på att beställa och sedan få maten, kan det göra denne väldigt missnöjd och det beror på processen.

Personal

Personal är en viktig del av alla företag och en viktig resurs för företaget. Ett företag kan konkurrera, genom att ha bättre personal och service än andra företag, vilket är ett starkt konkurrensmedel. Exempelvis kan företag konkurrera genom att ha bättre kundtjänst, säljare, marknadsförare, revisorer osv.

Det är bra att ha kompetent personal inom arbetsområdet och personal som har kompletterande kunskaper. Dynamiken i en grupp är också väldigt viktig, eftersom en grupp av individer som är duktiga men som inte kan samarbeta, kan ge negativa resultat.

Påtaglighet

Olika element av sådant som är påtagligt för kunden och som kan ha en påverkan på kundens beslutsfattande och omdöme kring företaget. Exempelvis företagets varumärke, kundomdömen, byggnader/butiker, infrastruktur, leveranstid m.m.

 

 

Konkurrensmedel i 7P modellen företagsforumet

Tips: The Profit

En välkänd entreprenör vid namn Marcus Lemonis, som är programledare för ”The profit”, brukar säga att tre viktiga P för att företag ska lyckas är: Personal, produkt och process. The profit handlar om att Marcus investerar sina egna pengar i företag som han hjälper att bygga upp. Vissa av företagen håller på att gå i konkurs som han sedan hjälper, medan andra redan är lönsamma som han vill förbättra.

Här kan du läsa mer om olika program som är lärorika om entreprenörskap.

 

Mer information

4C-modellen är en marknadsföringsmodell.

4P modellen – Konkurrensmedel vid marknadsföring.

ARA modellen är en nätverksmodell.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om modeller

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: