FöretagandeFörsäljning

Extra viktigt med förberedelse inför kalla säljsamtal 

Det är extra viktigt med förberedelse inför kalla säljsamtal. Försäljning är en konst som är till stor hjälp i många situationer i livet. Det är skillnad på kalla och varma säljsamtal, varav kalla säljsamtal är de svåraste inom försäljning. Ett stort misstag som många säljare gör är att inte vara tillräckligt förberedda. Dessutom är det viktigt att träna för att bli bättre och ständigt försöka analysera sitt sälj för att utvecklas. Vikten av att göra ett bra första intryck vid försäljning är oerhört stor.

Extra viktigt med förberedelse inför kalla säljsamtal 

Kalla säljsamtal via telefon brukar generellt vara kortare och därför är det extra viktigt att vara koncist. När en säljare är väl förbered, brukar det också avspegla självsäkerhet, vilket är en viktig del av försäljning. Det är viktigt att tro på det man säljer men också att kunna svara på frågor. Dessutom är det bra att lyssna på kunderna

En säljare måste vara förberedd på att få höra ”nej”, vilket är det absolut vanligaste svaret vid kalla säljsamtal. Hur säljaren kommunicerar därefter är helt avgörande för att få personen att ändra sig och där ligger konsten vid försäljning. Ju bättre förberedelse, desto bättre motargument. Ett nej behöver inte innebära att personen inte är intresserad, utan det kan vara så att personen inte förstår värdet av det säljaren säljer. Därför är det viktigt att fokusera på kundens behov i säljsamtalet, istället för att fokusera på hur bra produkten eller tjänsten är. 

När en person arbetar som säljare via telefon är det väldigt vanligt att få otrevliga bemötanden eller bli förolämpad. Det är viktigt att kunna gå vidare snabbt och inte låta det ta på energin eller självförtroendet. Om en person ringer till någon helt okänd som blir arg för att det är en telefonförsäljare, så bör man tänka att det inte är personligt. Med stor sannolikhet hade personen reagerat likadant oavsett vem telefonförsäljaren är.