För- och nackdelar med organisk tillväxt av företag 

Det finns finns både för- och nackdelar med organisk tillväxt av företag. Alternativet är att köpa ett företag. Det är bra att analysera om det är bättre att utveckla företaget själv genom organiskt tillväxt, istället för att förvärva ett annat företag. Det är vanligt med företagsförvärv och det finns vissa företag som har det som en del av sin kärnverksamhet. Till exempel riskkapitalbolag. 

Exempel på för- och nackdelar med organisk tillväxt av företag 

Ett företag kan vilja köpa ett annat bolag för att till exempel expandera och ta nya marknadsandelar. Om exempelvis en mobiloperatör vill expandera till ett nytt land kan det kosta mycket pengar att starta allt från början, eftersom det kan krävas stora investeringar i infrastruktur. Vid sådana fall kan det kanske vara bättre att köpa en redan existerande mobiloperatör i det landet. Däremot är det svårt att säga vad som är bäst generellt, eftersom man måste göra en individuell bedömning i varje enskilt fall. Nedan följer en lista med några för- och nackdelar med organisk tillväxt av företag.

Fördelar med organiskt tillväxt av företag 

  • Lägre risk eftersom det går att ta mindre steg i taget och analysera strategin regelbundet för att se om det exempelvis är lönsamt. 
  • Det är lättare att ändra riktning under resan om någonting inte fungerar, till skillnad från om företaget förvärvar ett annat bolag. 

Nackdelar med organiskt tillväxt av företag 

  • Det är mer tidskrävande eftersom man måste starta från grunden. Dessutom kan det ta längre tid om företaget ändrar riktning på grund av att strategin inte är optimal. 
  • Det är positivt om det går bra med organisk tillväxt. Men det visar också för konkurrenterna att de kan göra likadant, vilket kan vara en nackdel. 

En skillnad mellan organisk tillväxt och företagsförvärv är att företagsförvärv ökar tillväxten inom en prövad marknad. Till skillnad från organisk tillväxt som kan vara på helt nya marknader. Däremot innebär det inte per automatik att det kommer bli bättre. I vissa fall kan det vara dyrare att pröva en ny marknad och utbilda personer om behovet som tjänsten eller produkten ifråga uppfyller, än att täcka ett existerande behov som köpare vet att de har och är redo att betala för att täcka. 

SEO är bra för organisk trafik utan att spendera pengar på annonser 

Det är bra att använda SEO (sökordsoptimering) för att få organisk trafik till sin hemsida, utan att betala för annonser. Det är framförallt en fördel för mindre eller nystartade företag som kan ha lite pengar till marknadsföringsaktiviteter. De hemsidor som hamnar under annonser på sökningar via sökmotorer som exempelvis Google, är SEO-anpassade. Här är 10 saker att tänka på för att få bättre SEO