10 saker att tänka på för bättre SEO

Här är 10 saker att tänka på för bättre SEO. SEO är en förkortning för sökordsoptimering och handlar om att webbplatsen ska vara synlig vid sökningar på sökmotorer. Den största sökmotorn är Google. Det handlar alltså om inläggen som kommer under annonserna vid en sökning. SEO är ett effektivt sätt att nå ut till kunder och dessutom kan man göra arbetet själv, istället för att anlita någon. Till skillnad från annonser behöver inte företaget betala för antal klick eller synlighet, utan kan istället lägga ner tid för att bli synlig. Med andra ord är SEO en form av marknadsföring utan annonser som kostar tid istället för mycket pengar. 

Tips på 10 saker att tänka på för bättre SEO

  • Använd övergångsord i texten på inlägg och sidor på hemsidan

Google tycker om när inlägg och sidor innehåller övergångsord. En text som har övergångsord är enklare att läsa och texten kan hålla en bättre röd tråd. Exempel på övergångsord är dessutom, därefter, men, därmed, och däremot. 

  • Skriv minst 200 ord för bra SEO 

Ett inlägg bör ha minst 200 ord för att få bra SEO. Däremot är det bättre att ha minst 300 ord. Innehållet i texten ska handla om rubriken och det är viktigt att texten inte är för kort. Ett inlägg med 200-300 ord bör vara 3-5 stycken för att de inte ska vara för långa. 

  • Ha inte för korta eller för långa rubriker 

Rubriker är viktiga för SEO men det är viktigt att rubrikerna inte är för långa eller för korta. Ett bra hjälpmedel för att se till att längden är bra på rubriken är Yoast SEO som är ett gratis plug in på WordPress. Dessutom behöver rubriken vara intressant för att få läsare. 

  • Använd H2 och H3 rubriker i texterna som handlar om huvudrubriken 

Rubriker är bra för att en text ska bli tydligare och enklare att läsa. Dessutom är det bra för SEO. Tänk på att den första H2 rubriken bör vara samma som huvudrubriken för inlägget. Därefter är det bra om H3 rubrikerna också handlar om det. 

  • Texten ska inte vara skriven i passiv form. Undvik därför ord som slutar på S

Google vill inte att man skriver texterna i passiv form. Kort sagt bör man därför försöka att inte använda ord som slutar med S. Även fast det i vissa fall kan låta bättre. Istället för att skriva ”produkten ska utvecklas” kan man skriva ”utveckling av produkten ska ske”. 

Fler tips:

  • Ha minst en inåt och utåt länk. Myndigheter eller andra institutioner kan vara bra att länka till 

När man läser om SEO är länkning vanligt förekommande. Det är bra när hemsidor som har samma målgrupp eller handlar om samma ämne länkar till hemsidan. Det ger en högre ”trust rate” vilket är bra för SEO. Varje inlägg bör ha minst en intern länk och en extern länk på hemsidan. Det är också bra att få andra hemsidor att länka till sin egen. 

  • Hemsidan ska vara mobilanpassad 

Om en hemsida inte är mobilanpassad, kommer den få sämre SEO. Dessutom är det irriterande som användare att gå in på en hemsida som inte är mobilanpassad. Det är bra att tänka på att många söker svar på via sin mobil på sökmotorer och därför är det viktigt att anpassa den. 

  • Styckena ska inte vara för långa. Bryt av med rubriker. Detsamma gäller med meningar 

Varken styckena eller meningarna får vara för långa. Bryt hellre av styckena med rubriker. Dessutom bör man inte ha för många stycken utan rubrik emellan. Istället för att ha för långa meningar bör man bryta av dem. Därefter kan man få in ett övergångsord så att meningen blir kortare, hänger ihop med den tidigare och får fler övergångsord. 

  • Första meningen på inlägget eller sidan ska innehålla nyckelordsfras 

Den första meningen i ett inlägg eller på en sida, ska innehålla rubriken som bör vara nyckelordsfrasen. Det ska helst vara ordagrant. Se exempel på detta inlägg. Rubriken är ”10 saker att tänka på för bättre SEO” vilket även den första meningen och första H2 rubriken innehåller. 

  • Försök få besökare att stanna så länge som möjligt på hemsidan 

Ju längre besökare stannar på hemsidan, desto bättre är det. Därför är det bra om länkarna internt handlar om relaterade ämnen som läsaren troligen är intresserad av. Därmed är det större chans att personen fortsätter läsa på hemsidan, istället för att gå ur den. 

Fler inlägg om SEO

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: