Porters femkraftsmodell

Porters femkraftsmodell (Eng. Porter’s five forces) beskriver de krafter som påverkar marknadsdynamiken i en viss bransch. Modellen kan bland annat användas till att bestämma tillväxtstrategi, beskriva en konkurrenssituation eller för att se hur attraktiv en marknad är att verka i. Detta är en av flera modeller som Porter är känd för.

Modellen är ett verktyg till marknadsinriktad omvärldsanalys, och kan även vara ett verktyg inför en konkurrentanalys (läs mer).

Femkraftsmodellen

Enligt Porters femkraftsmodell, har följande fem krafter påverkan på marknadsdynamiken i en viss bransch:

 • Kunders förhandlingsstyrka (hög eller låg)
  När köparna har många leverantörer att välja mellan, är deras förhandlingsstyrka hög. När det finns få leverantörer, är deras förhandlingsstyrka låg.


 • Leverantörens förhandlingsstyrka (hög eller låg)
  Leverantörens förhandlingsstyrka är hög om de är ensamma på marknaden. Förhandlingsstyrkan är låg, om det finns många konkurrenter som kan leverera samma eller en liknande produkt/tjänst till leverantörerna.


 • Substitut för varan eller tjänsten (många eller få)
  Finns det liknande produkter/tjänster som uppfyller samma syfte? Om svaret är ja, är det bra att även analysera hur många.


 • Konkurrens från nya aktörer (hög eller låg)
  Hur lätt/svårt är det att starta en liknande verksamhet? Finns det något som skyddar ditt företag från ny aktörer, såsom patent eller exklusivitet från distributionskanaler?


 • Konkurrens mellan befintliga aktörer (hög eller låg)
  Hur ser konkurrensen ut mellan de befintliga aktörerna? Om marknaden inte växer, föreligger hårdare kamp om marknadsandelarna. Har de befintliga investerat mycket kapital i anläggningar eller liknande dyra investeringar? Om ja, lär de inte vilja avsluta sin verksamhet utan en tuff kamp.

Femkraftsmodell porter

Skribent: Företagsforumet.