Modeller

Modeller inom marknadsföring och ekonomi

Det finns ett flertal modeller inom marknadsföring och ekonomi som kan vara bra att känna till. Nedan kan du läsa våra olika inlägg som vi publicerat inom kategorin ”Modeller”.

Modellerna är även bra att ha i beaktande när ett företag utför marknadsföringsaktiviteter. En marknadsföringsaktivitet är exempelvis annonser sociala medier.

Marknadsföring är ett viktigt område för de flesta företagen och det kan vara helt avgörande för resultaten. Dålig marknadsföring kan leda till konkurs, medan bra marknadsföring kan göra ett företag mycket framgångsrikt. Det handlar inte alltid om att ha en ny revolutionerade idé.

Vi skriver om olika modeller, exempelvis 4P-modellen, ARA-modellen, Porters femkraftsmodell och PEST-analys m.m. För att utföra en bra marknadsföringsaktivitet är det bra att göra en noggrann analys av målgruppen och hur annonserna ska vara anpassade till den specifika målgruppen sm annonsen är riktad till.

Inlägg inom kategorin Modeller: