MarknadsföringModeller

ARA modellen är en nätverksmodell

ARA modellen är en nätverksmodell, som analyserar aktiviteter, resurser och aktörer samt samspelet mellan dessa i ett nätverk. Denna modellen kan bli använd för att kartlägga olika mönster inom de aktiviteter som företaget utför, hur olika aktiviteter är länkade till varandra och vilka resurser som blir använda till aktiviteterna. Det är också möjligt att kartlägga vilka aktörer som kontrollerar de olika resurserna och hur aktörerna blir sammankopplade i nätverket. 

 

ARA modellen

ARA modellen delar upp strukturen inom ett närverk i tre klasser:

Aktörer:  De aktörer som kontrollerar resurser och/eller utför aktiviteter. Aktörer utför aktiviteter, som i sin tur påverkar och använder olika resurser.

Resurser: De resurser som aktörerna kontrollerar och har tillgängligt i samband med utövande av aktiviteter. Resurser blir kontrollerade av aktörer, och blir förändrade eller utbytta av aktiviteter.

Aktiviteter: Aktiviteter som blir skapade när aktörer använder vissa resurser för att förändra andra resurser. Aktiviteter länkar resurser till varandra och utförs av aktörer.

Aktörer, resurser och aktiviteter bildar tillsammans ett aktörsnätverk, resursnätverk och aktivitetsnätverk som kan bli analyserat. Denna modellen kan bli använd som ett analysverktyg för att beskriva invecklade affärsprocesser inom affärssystem på ett strukturerat sätt. 

ARA modeller nätverksmodell företagsforumet