InformationMarknadsföring

Beskriv värdet för kunden vid marknadsföring 

Beskriv värdet för kunden vid marknadsföring, istället för att fokusera på hur bra en produkt eller tjänst är. Marknadsföring är en viktig del för de flesta företagen och bra marknadsföring kan vara en avgörande faktor mellan ett lönsamt och icke lönsamt företag. Dessutom brukar det vara en relativt stor löpande kostnad. Många företag går i konkurs eftersom deras marknadsföringskostnader är för höga i relation till intäkterna.Därför är det viktigt att beräkna om marknadsföringen är lönsam. Det gäller framförallt mobilapplikationer och andra tjänster där företag antingen erbjuder en gratistjänst eller tjänar väldigt lite per kund. Exempelvis om ett företag har en mobilapplikation som kostar 10 kr att köpa, är marginalerna små. Först och främst har företaget kostnader, såsom teknisk support. Därefter behöver man ofta marknadsföra tjänsten eller produkten för att generera kunder. Om kostnaden för att generera en ny kund är 20 kr, är det alltså dyrare än vad kunden genererar i intäkt. 

Beskriv värdet för kunden vid marknadsföring 

Människor kommer i kontakt med mycket reklam och marknadsföring dagligen, oavsett om man vill eller inte. Genom att till exempel titta på tv, läsa nyheter, promenera på stan, se sin mejlinkorg, kommer man i kontakt med reklam. Därför är det viktigt för företag att sticka ut för att få uppmärksamhet. Förr var det vanligt att fokusera på hur bra en produkt är. Numera är det vanligare och ofta bättre att istället beskriva värdet för kunden. 

Att beskriva värdet för en kund är bra både inom försäljning och marknadsföring. Dessutom är det vanligt att många missar eftersom de är för fokuserade på egenskaperna i produkten eller hur bra en tjänst är. Vid försäljning är det bra att använda repliken ”För dig kommer det innebära att du…… (exempelvis sparar pengar och tid). Vid försäljning går det att veta vad kunden värderar efter att man har ställt frågor och gjort en behovsanalys. Till skillnad från marknadsföring där man behöver analysera värdet för kunden innan och försöka kommunicera det i marknadsföringen. 

Skribent: Företagsforumet.