Konkurrens innebär att det finns en efterfrågan 

Konkurrens innebär att det finns en efterfrågan. Därmed kan det vara positivt att det existerar. Även fast det inte finns konkurrens, kommer det med största sannolikhet att komma om det visar sig att det finns en efterfrågan på den produkten eller tjänsten. Ett fåtal gånger där det inte existerar konkurrens är om ett företag har monopol eller patent. Det kan exempelvis vara ett naturligt eller statligt monopol. Däremot är det ovanligt och även företag som har patent, kan förlora sina marknadsandelar om ett annat företag hittar ett sätt att komma runt det. 

Konkurrens innebär att det finns en efterfrågan 

Vissa personer som vill starta företag och har en idé, ger upp eftersom det redan finns konkurrens. Detta borde istället vara något positivt och en motivationskraft. Det kan vara enklare att analysera en konkurrent och se vad de gör bra respektive dåligt, än att göra allting från grunden själv. Därmed går det att se tydliga fördelar, nackdelar och förbättringsmöjligheter. Den som är först möter inte alltid mest framgång, utan ofta är det företag som vidareutvecklat en existerande idé. Sociala medier har funnits längre än de kända varumärkena som man tänker på idag när man hör ordet ”sociala medier”. Detsamma gäller mobiltelefoner. 

Det är bra att rikta sitt företag mot en mindre målgrupp och därefter utöka den. Ett vanligt misstag är att exempelvis ett företag vill nå ut till personer som är mellan 18-40 år. Det är en extremt bred målgrupp och kommer därför bli svårt att hitta en bra marknadsföring för. Istället är det ofta bättre att bryta ner sin målgrupp ännu mer. Exempelvis personer mellan 18-40 år som är sportintresserade, låginkomsttagare, bor i lägenhet och värdesätter kvantitet över kvalité. Därefter går det att analysera hur man ska nå ut till den specifika målgruppen enklare. Ett av världens största företag som säljer i princip allting idag, började med att sälja böcker. Ett företag som bedriver flera av de största sociala medier plattformarna började med att rikta sig till studenter. Ingen av dessa företag var heller först med den verksamhet de bedriver idag och det är ett bevis på att ett företag inte behöver vara först på marknaden

Skribent: Företagsforumet.