FöretagandeLedarskap

Empati är en bra egenskap hos både formella och informella ledare 

Empati är en bra egenskap hos både formella och informella ledare. Detsamma gäller social förmåga och självkritik. Dessa tre egenskaper är det ganska vanligt att någon som når framgång tidigt inte utvecklar. En bra ledare är motiverande och kan få andra att prestera bättre. Empati och social förmåga är två egenskaper som kan höja den motiverande faktorn hos en ledare. Självkritik är en viktig faktor för att utvecklas, eftersom en person som tror att denne kan allting, sällan lär sig något nytt. Ingen är perfekt eller kan allting och alla kan bli bättre. 

Empati är en bra egenskap hos formella och informella ledare 

När någon uppnår framgång mer gradvis, får de tid att kunna utveckla egenskaperna empati, social förmåga och självkritik, medan någon som blir framgångsrik under en kort tid kan missa det. Framgång skapar självförtroende och det kan vara en motpol till självkritik. Därför gäller det att hitta en balan. Självförtroende är en bra egenskap hos ledare, men även att kunna vara självkritisk. 

Som ledare är det positivt att lyssna på sina medarbetare och då är empati och social förmåga viktigt. Alla har sämre och bättre dagar och genom att en ledare har empati, kan det skapa trygghet för medarbetare som har en sämre dag vilket kan leda till bättre resultat. En positiv företagskultur kan vara att ge medarbetare frihet att exempelvis gå på en promenad eller träna om de mår dåligt. Syftet med detta är att medarbetaren ska samla ny energi för att komma tillbaka till arbetet och prestera bättre. Dessutom är det ett sätt att visa empati som ledare.