Tvist i allmän domstol eller skiljedom

Skillnaden mellan att lösa en tvist i allmän domstol eller skiljedom är att skiljedom är en process av privat natur, medan allmän domstol är en offentlig process. Det är vanligt att olika typer av avtal innehåller en klausul, som anger om en eventuell tvist kring avtalet ska bli löst genom allmän domstol eller skiljedom. På så sätt har avtalsparterna på förhand bestämt hur och vart en eventuell tvist slutligen ska bli löst. Normalt framgår även i vilken stad, vilket språk och med tillämpning av vilket lands lag som tvisten ska bli löst på. Nedan följer en beskrivning av skillnaden mellan att lösa en tvist i allmän domstol eller skiljedom.

 

Skillnaden mellan att lösa en tvist i allmän domstol eller skiljedom

 

Tvist i allmän domstol

De allmänna domstolarna i Sverige är Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstolen. En tvist som blir löst genom tingsrätt, kan bli överklagad och prövad av hovrätten. I vissa fall kan även en dom från hovrätten bli prövad av Högsta domstolen.

När en tvist blir prövad av en allmän domstol, är handlingar och processen i övrigt normalt offentlig. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av handlingar och även närvara vid förhandlingar i domstolen. Stämningsansökan, förundersökning, förhörsprotokoll, bevisning, skriftväxling, domen m.m. är ofta offentliga handlingar som allmänheten har rätt att ta del av. Detta är den främsta skillnaden mellan att lösa en tvist i allmän domstol eller skiljedom.

Ytterligare en skillnad mellan tvist i allmän domstol och skiljedom, är att en dom i allmän domstol kan bli överklagad och prövad av en högre instans. En dom genom skiljedom går normalt inte att överklaga, utan är slutligt bindande mellan parterna.

Den förlorande parten i ett tvistemål ska betala samtliga rättegångskostnader, både sina egna och den vinnande partens.

Här kan du läsa mer om Sveriges allmänna domstolar.

 

Tvist i skiljedom

Domarna i en skiljedom är kallade för skiljemän och kan bestå av en eller flera skiljemän. Normalt har parterna rätt att utse var sin skiljeman, men även myndigheter kan utse skiljemän till en tvist. En skiljedom är inte en allmän domstol, vilket bland annat innebär att vittnen inte fåt vittna under ed.

En skiljedom är slutligt bindande mellan parterna och kan inte bli överklagad. Det finns dock undantag, exempelvis kan det bli överklagat på formella grunder såsom jäv. Om en skiljedom blir överklagad, är hovrätten den prövande instansen men då blir även domen offentlig.

En fördel med att lösa en tvis i skiljedom, är att processen är hemlig och ska blio behandlad med sekretess. Detta gäller såväl processen, som material, handlingar och domslutet.

En process i skiljedom är normalt snabbare än allmän domstol. Men kan i vissa fall vara dyrare, eftersom parterna ska betala även skiljemännen samt sekreterarnas ersättning och inte enbart sina rättegångskostnader. Den förlorande parten ska normalt betala samtliga rättegångskostnader, både sina egna och den vinnande partens inklusive skiljemännens och sekreterarnas ersättning.

Här kan du läsa mer om Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

 

Mer information

Bra att tänka på vid avtalssignering.

Avtalets grundstenar.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: