Programmerare som delägare i företag

Många företag väljer att ta med programmerare som delägare i sitt företag. Det kan vara kostsamt att bygga, underhålla och vidareutveckla en app eller system, vilket är bra att ha i åtanke. Det är därför viktigt att ha en ekonomiskt hållbar affärsmodell.

Ett sätt att dra ner på kostnaden är att lära dig programmera själv eller ta in en programmera eller byrå som delägare i ditt företag. Det går nämligen att erbjuda en procentandel i ditt företag, mot programmerarens arbetsinsats. Programmeraren kan tjäna mer om företaget går bra och det är mindre finansiell risk för företaget.

Kostanden för att bygga en app, kan ofta överstiga den beräknade kostanden. Detta kan ställa till stora problem. I vissa fall vill programmeraren vilja få lite betalt plus en procentandel, vilket också kan vara ett bra alternativ.

Det finns många stora IT-företag som använt denna modell att ta in programmerare som delägare i sitt företag och därmed kunna hålla kostnader för programmering nere. Dessutom kan detta leda till att programmerarna blir mer motiverade och tillgängliga när de är delägare i företaget.

 

Avtal mellan delägare

 

Aktieägaravtal / Kompanjonsavtal

Om du ska ta in en programmerare som delägare i ditt företag, är det bra att ingå ett avtal mellan delägarna. Då kan ni reglera viktiga frågor och hur potentiella framtida situationer ska bli lösta. Exempelvis kan delägare till ett aktiebolag ingå ett aktieägaravtal. Delägare till annan bolagsform, kan ingå ett kompanjonsavtal.

I dessa typer av avtal kan delägarna på förhand komma överens om exempelvis vinstutdelning och vad som händer vid kontraktsbrott. Det är även vanligt att avtala om vad varje delägare är förväntad att bidra med, såsom arbetsuppgifter och förväntade prestationer.

Dessutom är det viktigt att avtala om i vilka fall en delägare kan bli utköpt av de övriga parterna och under vilka villkor det får ske. Vanligtvis sker det vid avtalsbrott eller om rättelse inte sker efter tillsägning. Här kan du läsa mer om kontraktsbrott och konsekvenser vid avtalsbrott.

I ett aktieägaravtal är det även vanligt att reglera under vilka villkor aktier får bli sålda till någon utomstående, värdering av aktierna och om aktierna är bundna av något förbehåll. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan hembudsförbehåll och förköpsförbehåll.

 

Appar och kostnader

Många företag med appar, går i konkurs. Anledningen är ofta de höga kostaderna med att utveckla och vidareutveckla samt marknadsföra appen. Många appar är gratis och tjänar pengar på reklam, sponsorerar eller andra tilläggskostnader. Det är inte lika vanligt att användare betalar tusentals kronor för en app eller tjänsten som appen tillhandahåller. Detta innebär att appen ofta behöver väldigt många användare för att vara lönsam.

Många appar är gratis i början, med en plan på att antigen lägga till betalfunktioner eller/och tjäna pengar på annonser/marknadsföring eller likande i framtiden. Detta är inget problem i sig, men det är viktigt att tänka på vilka konsekvenser det kan medföra. Exempelvis är det vanligt att inte kunna ta ut en lön vid uppstarten av företaget, eftersom appen inte tjänar pengar direkt.

När appen börjar tjäna pengar är det vanligt att behöva återinvestera pengarna för att vidareutveckla appen eller/och marknadsföra den. Det gäller då att kunna överleva, utan att behöva ta ut en lön, vilket kan vara ett problem om det inte är genomtänkt. Här kan du läsa mer om serveravgifter för appar och tips att tänka på.

 

Viktigt att beräkna om marknadsföringen och företaget är lönsamt

För att beräkna om marknadsföringen är lönsam, kan du beräkna vad det kostar att förvärva nya kunder. Kostnaden ska du sedan ställa i relation till vad du tjänar per kund. Om det exempelvis kostar 10 000 kronor för en marknadsföringsaktivitet och det generar 100 nya kunder, kostar det 100 kronor att förvärva en ny kund. Uträkning: 10 000kr / 100 nya kunder = 100 kronor per kund.

Genom att sedan beräkna alla marknadsföringsaktiviteter under en viss tidsperiod, kan du se vad det i snitt kostar att förvärva nya kunder. Om du tjänar 1000 kronor per kund, kan det vara lönsamt att betala 100 kronor. Men det kan vara mindre lönsamt om du tjänar 50 kronor och det kostar 100 kronor. Här finns mer information om hur du kan beräkna om din marknadsföring är lönsam.

 

Mer information

Bra att tänka på om du ska bygga en app.

Viktigt att tänka på gällande GDPR.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: