DigitaliseringWebbdesign

Projektanalys och projektplanering inom design

Det är bra att utföra en projektanalys och projektplanering inom design, för att skapa en klar bild över processen och målet. I stora drag handlar det om att analysera projektet. Därefter är det bra att använda analysen som en grund när utförandet av planen i praktiken. Dessutom kan det vara bra att stämma av projektanalysen och planen med exempelvis företaget som gett uppdraget, eller diskutera det med sina medarbetare och designteamet. Det kan vara smart att göra detta innan arbetet börjar, eftersom det kan tillföra viktig hjälp när andra personer får ta del av planen i god tid. 

 

Projektanalys och projektplanering inom design 

En bra utgångspunkt är att använda metoden ”fem varför”. Med andra ord ska man ställa frågan ”varför” till allt som man gör och göra det fem gånger till varje fråga. När något ska bli designat finns det ofta många komponenter som är involverade. Det är bra att ha som en utgångspunkt att allting ska uppfylla ett syfte. Exempelvis funktionalitet eller att det ska vara fint estetiskt och visuellt tilltalande. 

Detta är några frågor som är bra att analysera inför en projektanalys inom design:

Vem är målgruppen och vilket problem ska bli löst?

Vad är målsättningen och hur ser visionen ut?

– Hur uppnår man målet? 

– Vem har vilka rollar i projektet? 

– Vilka resurser är nödvädniga? 

– Vilka utmaningar står projektet inför? 

Det är bra att tänka på att design är något som nästan alltid kan bli förbättrat, vilket är bra att ha med i åtanke vid planeringen att lämna utrymme för. Dessutom är det bra att fråga andra om deras åsikter. Konstruktiv kritik kan vara väldigt användbart och kan resultera i stora förbättringar. Kunder eller potentiella kunder är bra att fråga, eftersom det är dem som ofta kan ge bra konstruktiv kritik.

Ett sätt att tolka vad kunder tycker är att se ifall de återkommer. Om ett företag säljer en produkt som en användare förväntas återkomma en gång i veckan, men som aldrig återkommer även fast personen sagt att denne tycker om produkten vid försäljningstillfället, kan det innebära att personen inte tycker om produkten. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om: 

Kreativa miljöer, processer och tillvägagångssätt.

Fyra utgångspunkter för en användarvänlig hemsida.

Nackdelar med många effekter på en hemsida.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: