Fyra utgångspunkter för en användarvänlig hemsida

Här kan du läsa om fyra utgångspunkter för en användarvänlig hemsida. En användarvänlig hemsida med en bra och genomtänkt design, kan vara en avgörande faktor om en besökare väljer att bli en kund till företaget. Målet är att konvertera besökaren till en kund och om hemsidan inte är användarvänlig, kan det vara svårare. Problem som kan uppstå om en hemsida inte är användarvänlig är exempelvis att en besökare inte förstår hur man anlitar eller kontaktar företaget. Det kan i sin tur leda till att personen beslutar att inte anlita företaget, speciellt om det finns andra alternativ som har en hemsida som är bättre. Dessa fyra utgångspunkter för en användarvänlig hemsida, kan göra stor skillnad och är bra att beakta vid utveckling av en hemsida.

 

Fyra utgångspunkter för en användarvänlig hemsida 

 

1. Lär känna besökarna

Analysera målgruppen och besökarna av hemsidan och anpassa användarvänligheten och designen efter det. Ju bättre ett företag känner sina besökare, desto lättare blir det att anpassa exempelvis innehållet och designen efter det. Detta kan i sin tur leda till att konverteringen av besökare till kunder av en hemsida blir större.

Det är bra att fråga potentiella kunder eller befintliga besökare om hur de upplever hemsidan, om det är enkelt för dem att navigera, hitta svaren de söker m.m. 

 

2. Engagera besökarna 

Det finns många fördelar med att engagera besökare från sin hemsida. Detta gäller också i sociala medier och även i vissa andra sammanhang. Två sätt att engagera besökare är att erbjuda möjlighet att på ett enkelt sätt ge feedback eller låta dem testa nya prototyper och lämna sina åsikter. Dessutom går det att få feedback på ett enkelt sätt genom sociala medier om sin webbplats, vilket många företag gör. En fördel är att det är större sannolikhet att användaren kommer ihåg företaget när man gjort något aktivt, som att svara på en fråga eller ge feedback. Det är också ofta uppskattat när företag lyssnar på konstruktiv kritik från besökare och kunder. 

 

3. Testa, anpassa och korrigera designen 

Det är bra att anpassa och korrigera designen, användarvänligheten och funktionerna med jämna mellanrum. Design och användarvänlighet går nästan alltid att förbättra, vilket är bra att göra. Dessutom är det bra att mobilanpassa hemsidan, eftersom många surfar på internet via sin mobiltelefon. 

 

4. Ta lärdomar av andra 

Ett sätt att bli bättre än sina konkurrenter, är genom att ta lärdomar från dem och försöka göra det bättre. Det är sällan man är den första i hela världen med någonting helt nytt. Ett företag kanske är först i ett land, men det finns ofta något företag i ett annat land som gör samma sak, eller väldigt liknade. Vare sig det är en tjänst eller produkt som företaget säljer. Det är därför bra att analysera konkurrenter, både på den inhemska marknaden men även internationellt. 

När det gäller användarvänlighet  och design på hemsida är det bra att titta på andra branscher också. Många gör misstaget att de bara kollar på direkta konkurrenter, vilket gör att det är svårare att sticka ut om alla inom en viss bransch har exempelvis liknande design. Lärdomar går att få både från det positiva och negativa. Att ta lärdomar av andra kan vara en avgörande faktor när ett företag vill bli bättre än sina konkurrenter. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Nackdelar med många effekter på en hemsida.

Fokusera på besökarna till hemsidan.

Detta brukar inte webbutvecklare förstå om användare.

App eller mobilanpassad hemsida.

Molntjänster är bra för småföretag.

 

Skribent: Företagsforumet.