Skillnaden mellan nationalekonomi och företagsekonomi

Skillnaden mellan nationalekonomi, företagsekonomi och internationell ekonomi är att det är olika grenar av den ekonomiska vetenskapen. Det går alltså att studera ekonomi genom dessa grenar. Alla blir påverkade av ekonomin och det har blivit vanligare att fler i samhället ser det som ett värdefullt område att ha kunskaper inom. Kunskap kan bland annat ge oss handlingsberedskap och skapa bättre förutsättningar för att kunna lyckas med olika saker. Exempelvis är det lättare att förutspå vart någonting leder, när man har kunskap om vad som hänt i liknande situationer. Det kan i sin tur kan leda till att man förbereder sig. Ett praktiskt exempel på detta är finanskriser som uppstår med jämna mellanrum och kan orsaka förödande konsekvenser för såväl länder och företag, samt privatpersoner. 

 

Nationalekonomi, företagsekonomi, internationell ekonomi och privatekonomi 

 

Nationalekonomi
Genom att studera nationalekonomi, studerar man främst ekonomin i ett specifikt och enskilt land och hur samhället använder de resurser samhället har har tillgång till. Exempelvis handlar nationalekonomi om ekonomisk tillväxt, räntor, konjunkturer m.m. Studier av nationalekonomi involverar mycket ekonomiska grafer och statistik av olika slag.

 

Företagsekonomi 
Företagsekonomi är inriktad på företag, organisationer och offentlig förvaltning. Det handlar bland annat om hur organisationer är uppbyggda, vilken roll de har i samhället och hur en organisation kan uppnå sina mål på bästa möjliga sätt. Dessutom innehåller företagsekonomi strategier för företag inom olika områden, såsom marknadsföring och organisation. 

 

Internationell ekonomi 
Internationell ekonomi ser på den ekonomiska interaktionen mellan länder. Det är en del av nationalekonomi och handlar bland annat om effekter av globaliseringen, valutaförändringar och annat som påverkar handel mellan gränserna. I och med att fler företag handlar mellan gränserna, är det en gren av ekonomin, som har blivit allt mer aktuell för många. 

 

Privatekonomi 
Privatekonomi är också en gren av ekonomin, som blivit viktigare för fler personer i samhället. Det handlar bland annat om att förklara och beskriva hur ekonomin hos enskida hushåll fungerar. Exempelvis behandlar privatekonomi om inkomster och utgifter i ett hushåll. Dessutom behandlar det tillgångar och skulder. Kunskaper i privatekonomi kan vara till stor hjälp för många och förbättra den privata ekonomin. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Definition av ekonomisk hållbarhet.

Ett mer digitalt Europa med Your Europe.

 

Skribent: Företagsforumet. 

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: