EkonomiInternationell ekonomi

Varför man använder BNP för att mäta produktionen

Varför man använder BNP är kort sagt för att mäta produktionen i ett land. Det är en förkortning för bruttonationalprodukt och på engelska är det kallat för GDP (Gross Domestic Product). Genom att mäta värdet på de tjänster och varor som blir producerade i ett land, under en viss tidsperiod, är det möjligt att beräkna BNP. Genom att dividera BNP på antal invånare i ett land, resulterar det i BNP per capita. 

BNP är ett vanligt mått som många använder för att exempelvis jämföra den ekonomiska situationen i olika länder. Men det finns en del personer som är kritiska till detta måttet, eftersom det bland annat inte mäter all produktion. Dessutom mäter inte BNP sådant som är dåligt för klimatet, eller att olika länder har olika ekonomiska system osv. 

Men finns det också många fördelar med BNP och många som använder måttet, och det är därför bra att känna till måttet. Anledningen till varför man bör känna till för och nackdelarna är bland annat för att man ska få en bättre uppfattning och helhetsbild. Genom att ha mer kunskap, går det ofta att dra bättre och mer välgrundade slutsatser. 

 

Varför man använder BNP för att mäta produktionen

1. För att mäta storleken på produktionen i landet och värdet på det pris som produkterna blir sålda för. 

2. Det går att jämföra med andra länder genom att dividera BNP på antalet invånare. Detta ger då BNP per capita. 

3. BNP kan också visa den ekonomiska tillväxten i ett land, exempelvis om produktionen ökar eller minskar. 

BNP är ett mått som är mest intressant för ekonomer, framförallt nationalekonomer att veta det exakta värdet. Den största nyttan med att beräkna BNP är att se den ekonomiska tillväxten i ett land. Med andra ord har det sitt största användningsområde med att beräkna den ekonomiska tillväxten. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Brister och kritiska synpunkter på BNP.

BNP mäter välståndet i ekonomin i ett land.

Vanligaste bolagsformerna i Sverige 2020.

Vanliga allmänna avtalsrättsliga principer.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: