EkonomiSamhällsekonomi

Brister och kritiska synpunkter på BNP

Det finns brister och kritiska synpunkter på BNP. BNP är en förkortning av bruttonationalprodukt och man använder ofta måttet för att mäta produktionen i ett land. Med andra ord vad värdet (försäljningspriset) av de tjänster och varor som blir producerade i ett land under en tidsperiod, vanligtvis ett år. Däremot är det svårt att värdera värdet på offentliga tjänster, exempelvis polis, ambulans och i vissa länder sjukvård, i och med att det inte finns något pris direkt försäljningspris som en köpare betalar för sådana offentliga tjänster. Därför utgår man istället för vad tjänsten kostar att framställa när det gäller tjänster från offentliga organ (Exempelvis kommuner, landsting och regeringen). Med andra ord beräknar man kostnaderna för löner, hyra, utrustning osv., istället för värdet av det man säljer. 

BNP är ett bra mått i många hänseenden, men det finns brister och kritiska synpunkter på BNP som är bra att ha i beaktande. Många modeller eller sätt att beräkna stora frågor på, exempelvis ekonomin i ett land, har både för och nackdelar. Det är bra att känna till båda sidorna, för att få en bättre uppfattning och kunna dra slutsatser baserade på mer kunskap. 

Brister och kritiska synpunkter på BNP

  • BNP beräknar inte all produktion i ett land. Det beräknar endast försäljningen på den öppna marknaden samt offentliga sektorn, vilket inte utgör all produktion i ett land. ”Hemma-arbete” är inte med i beräkningen, exempelvis hushållsarbete. ”Svarta marknader”  är en annan del som inte är inräknad i BNP. I och med att det är produktion som genererar inkomster till människor, är det en viktig del av många länders ekonomier och det är inte med i beräkningen. Många använder BNP för att jämföra med ekonomin med andra länder. Detta gör att det blir missvisande, om det vanligare med ”hemma-arbete” och ”svarta marknader ”i vissa länder, medan det inte är vanligt i andra. 
  • Produktion som är skadlig ingår i BNP. Exempelvis när en naturkatastrof resulterar i att bilar blir förstörda. Bilarna måste då bli reparerade, vilket ingår i BNP och påverkar BNP. Detta skapar jobb och produktion kortsiktigt, men är negativt långsiktigt. Det förbättrar inte välfärden eller samhället. Detsamma gäller påverkan på miljön som inte heller ingår i beräkningen. 
  • Det är svårt att värdera en tjänst i offentliga organ, som inte blir såld på en öppen marknad. Istället inkluderar man kostnaderna för att producera tjänsten i BNP, men det behöver inte utgöra det verkliga värdet för tjänsten ifråga.
  • Fördelningen av inkomsterna i samhället är inte inräknade i BNP. Exempelvis kan samhällsklyftorna vara extremt stora i ett land, men att landet ändå har en hög BNP. Med andra ord kan ett land som exempelvis genomgår en industrialisering få en ökning av sin BNP. Däremot innebär det inte att alla får ta del av vinsterna, vilket innebär att BNP alltså inte mäter hur dessa resurser blir fördelade. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

BNP mäter välståndet i ekonomin i ett land.

Konsekvenser av inflation i ett land.

Hur förändringar i valutakurser kan påverka företag.

Organisationsfunktioner och hur organisationer faktiskt fungerar.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: