Strategier som leder till konkurrensfördelar

Två strategier som företag kan använda och som leder till konkurrensfördelar är att ha en differentieringsstrategi eller lågkostnadsstrategi. Det finns olika sätt att uppnå strategierna och det kan resultera i förhöjda resultat. Som företag är det viktigt att sträva efter att vara lönsam. Men det är också viktigt att sträva efter att skapa ett starkt och omtyckt varumärke bland kunderna. Detta kan ske på olika sätt, beroende på val av strategi.

 

Strategier som leder till konkurrensfördelar 

Kort sagt handlar en lågkostnadsstrategi om att kunna sälja produkterna/tjänsterna billigare än konkurrenterna genom att ha lägre kostnader. En differentieringsstrategi handlar om att kunden får produkter/tjänster som innehåller unika värden eller egenskaper, och som därmed skiljer sig från konkurrenterna.

Två faktorer som man bör analysera inför val av strategi är hur priskänslig kunden är och andra faktorer som kan vara känsliga. Exempelvis är vissa köpare väldigt priskänsliga och i andra fall inte. Vissa köpare förväntar sig att kvalitén är bättre ju högre priset är och därför vill de inte köpa de billigare alternativen. Det är därför bra att anpassa strategin, beroende på vad företaget säljer och vilken målgrupp företaget riktar sig till. 

Tre andra strategier som också är relativt vanliga är standardproduktstrategi, motsatsen som är kallad för specialproduktstrategi och även så kallad servicestrategi

Det är alltid en fördel att ha en bra service och att försöka ha bättre service än konkurrenter, eftersom det kan vara avgörande för en en köpare och det är större chans att köparen återkommer.

Dessutom är det bra att tänka på att förmedla den image som företaget vill framstå med, samt att image, profil och identitet är lika. 

 

Mer information:

Här kan du läsa mer om:

Minska konkurrensen genom differentiering.

Skillnaden mellan identitet, profil och image.

Porters generiska strategier om positionering.

4C-modellen är en marknadsföringsmodell.

4p modellen – Konkurrensmedel vid marknadsföring.

Skillnader & likheter mellan återförsäljare, handelsagent och kommissionär.

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: