Minska konkurrensen genom differentiering

Ett sätt att minska konkurrensen är genom differentiering. Ju mer man skiljer sig från sina konkurrenter, desto mindre blir konkurrensen. Om två produkter eller tjänster är identiska, är priset oftast en viktig faktor som påverkar vilken produkt kunden kommer att välja. Även service kan spela en viktig roll. Genom att särskilja sig från konkurrenter, minskar konkurrensen, även fast priset också skiljer sig. Exempelvis kan differentieringen vara betydligt bättre kvalitet. Detta kan leda till att produkten är dyrare, men i och med att kvalitén är bättre, kan det passa en annan målgrupp.

 

Minska konkurrensen genom differentiering

Hållbart företagande har blivit allt mer uppmärksammat och viktigt för konsumenter. Det är också ett sätt att differentiera sig från sina konkurrenter. Många konsumenter är villiga att betala mer, för en mer miljövänlig produkt. Däremot är det ännu mer optimalt om det går att sälja produkten billigare än substituten. En konsument som ser två produkter, som uppfyller samma syfte, men den ena är miljövänligare och billigare än den andra, kommer med allra störta sannolikhet att välja den billigare och miljövänligare produkten. 

Det är många som tror att det alltid är bäst att vara billigast, vilket inte alltid stämmer. I vissa fall förväntar sig köparen en nivå av kvalitet och köparen kan ha kunskaper om vad materialet kostar på ett ungefär. Om produkten är för billig, kan det istället verka konstigt och köparen kan tro att det inte kommer fylla de kraven på kvalitet som köparen eftersöker. 

 

Kategorier av behov för marknadsföring 

Behov hos människor är komplicerat, och rationellt tänkande kan vara svårt att förstå. Vissa människor vill köpa en bil som åker för 300km/timmen och kostar miljoner, även fast personen aldrig kör över 120km/timmen. Vissa människor betalar miljoner kronor på klockor, väskor eller andra materiella saker där det finns betydligt billigare substitut som uppfyller samma syfte.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Relationsmarknadsföring och bygga långsiktiga kundrelationer.

Marknadsföring vid paketering av produkter.

Utvecklingen av marknadsföring.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: