Utvecklingen av marknadsföring

Utvecklingen av marknadsföring har pågått mycket länge genom historien. Marknadsföring är ingenting nytt, utan människor har under lång tid pratat om sina produkter och tjänster som de säljer till sin omgivning, vilket är en form av marknadsföring. Marknadsföring handlar inte bara om försäljning. Det handlar också om att föra ut det man erbjuder till en marknad genom olika aktiviteter. Definitionen av begreppet marknadsföring är brett och handlar om att bygga varumärke, försäljning, annonsering och vara synlig.

 

Utvecklingen av marknadsföring

Utvecklingen av marknadsföring har varit väldigt stor de senaste 100 åren, vilket beror på flera faktorer. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för företag att enkelt kunna marknadsföra sitt företag, sin produkt eller tjänst till en bredare målgrupp på ett effektivt sätt. I och med att internet har blivit en viktig del av de flesta människors vardag och många har tillgång till internet och sociala medier, går det att nå ut till en bred målgrupp utan att vara geografiskt bunden och fysiskt på plats.

När reklam på exempelvis tv och tidningar blev allt vanligare, handlade marknadsföringen främst om egenskaperna i produkten. Behovet hos kunden var inte det centrala, men det är det mycket mer idag. Personer köpte ändå, men konkurrensen var inte heller lika stor då som den är idag.

Idag är det vanligt att köpare analyserar företag innan de väljer att köpa en produkt eller tjänst. Internet har gett möjligheter till att kunna göra egen ”research” och kunna jämföra olika alternativ. Sökmotorer så som Google är ett vanligt verktyg som potentiella kunder använder för att söka efter information. Det är också vanligt för företag att vara synliga på sociala medier (inte genom annonser, utan endast vara synliga organsikt) vilket gör att följare som dagligen läser deras inlägg, med stor sannolikhet kommer att tänka på dem när de väl behöver en produkt eller tjänst som företaget säljer. Som sagt handlar marknadsföring om att var synlig på en marknad, för att det i sin tur ska leda till försäljning.

Globaliseringen har också bidragit till utvecklingen av marknadsföring. Utvecklingen av globaliseringen har i sin tur gjort att många företag säljer sina tjänster och produkter över sina landgränser idag. Detta innebär att man behöver marknadsföra sig globalt också vilket internet och sociala medier har gett stora möjligheter till.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Organisk trafik i sociala medier.

Relationsmarknadsföring och bygga långsiktiga kundrelationer.

Historia om internet.

Praktiska marknadsföringstips till företag.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om marknadsföring

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: