4p modellen – Konkurrensmedel vid marknadsföring

4P modellen är en blandning av olika konkurrensmedel som företag kan använda vid marknadsföring. Marknadsmix eller konkurrensmedelsmix är två andra benämningar av modellen. 

När ett företag marknadsför sin produkt eller tjänst är det bra att använda olika modeller som utgångspunkt vid planeringen och utförandet. 4P-modellen är en bra modell som handlar om olika konkurrensmedel som företag kan använda vid sin egen marknadsföring. Genom att känna till sina konkurrensmedel, kan det bli enklare att anpassa sin taktiska och strategiska marknadsföringsmetod. 

 

4P-modellen

I 4P-modellen ingår följande fyra konkurrensmedel som företag kan använda:

 

Produkt (product)

Ett konkurrensmedel har att göra med vilka behov och syften produkten uppfyller och vad värdet är för kunden. Säljer du exempelvis ett miljövänligare substitut till något existerande eller löser produkten ett problem? Eller är produkten bättre än andra produkter på marknaden?

Företag konkurrerar genom sina produkter och tjänster och det är bra att veta och förmedla hur produkten skiljer sig från andra. Vid marknadsföring av en produkt eller tjänst är det bra att inte utelämna sådant som kan vara viktigt och bra för kunden att känna till om produkten. 

 

Pris (price)

Pris är ett kraftfullt konkurrensmedel. För att sälja en produkt eller tjänst, är det viktigt att priset är rimligt i förhållande till vad konsumenten får. Ett exempel på hur du kan se om priset är rimligt, är att jämföra priset med liknande produkter/tjänster.

Ju större volymer ett företag producerar, desto billigare brukar det vara. På så sätt kan det bli svårt för mindre aktörer att konkurrera med pris, eftersom deras marginaler kan vara sämre. Investeringar i infrastruktur kan långsiktigt få ner kostnaderna för produktionen, vilket i sin tur gör att företaget kan sänka slutpriset mot kund och konkurrera ut mindre aktörer.

Här kan du läsa mer om stordriftsfördelar.

 

Plats (place)

Plats har att göra med de aktiviteter som är inblandade i att göra produkterna eller tjänsterna tillgängliga för konsumenterna. Frågeställningar som är viktiga att beakta är bland annat: Vart sker försäljningen? Vilken målgrupp riktar sig produkten/tjänsten till? Vart ska marknadsföringen ske för att nå målgruppen? Ett företag kan sälja sina produkter och tjänster på olika sätt. Exempelvis genom återförsäljare, direkt via hemsidan, andra distributionskanaler m.m.

 

Påverkan (promotion)

Påverkan avser de aktiviteter som företaget använder sig av, för att kommunicera sitt varumärke, sina produkter och tjänster med konsumenter och marknaden i stort. Det handlar om hur företaget kan påverka, nå och sälja till kunden. Exempelvis genom vilka marknadsföringskanaler företaget använder för att förmedla sitt budskap. Det kan ske genom bland annat genom sociala medier, sökmotorer, olika events, erbjudanden m.m. Dessutom handlar det även om varumärkesuppbyggnad och annan kommunikation. 

 

Analyserande frågor om 4P modellen

Här är fyra bra frågor som kan vara bra att ställa sig angående sin produkt eller tjänst, för att se hur man skiljer sig mot direkta och indirekta konkurrenter. Det kan vara bra att förmedla hur ditt företag skiljer sig från konkurrenterna till kunderna och potentiella kunder. 

Är er produkt/tjänst bättre? 

Är ert pris billigare? 

Säljer ni genom andra kanaler och på andra platser? 

Är er marknadsföring bättre, hur förmedlar ni ert budskap och skiljer ni er genom exempelvis sociala och miljömässiga budskap? 

 

4p modellen konkurrensmedelsmix marknadsmix marknadsföring företagsforumet

Läs fler inlägg om marknadsföring

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: