Fyra vanliga steg i marknadsföring

Detta är en beskrivning av fyra vanliga steg i marknadsföring. Som företagare är det bra att känna till dessa, eftersom det kan förbättra marknadsföringen i det företag man driver. Lönsam marknadsföring kan vara helt avgörande för om företaget ska bli ett lönsamt företag. Om det kostar för mycket att attrahera nya kunder, är det sällan lönsamt. Marknadsföring är ett viktigt område för företagare, eftersom i princip alla företag behöver marknadsföra sig för att generera nya kunder och intäkter. Det är också en möjlighet att skapa en image, ett varumärke och vara synlig på marknaden.

 

Fyra vanliga steg i marknadsföring

Steg 1. 

Att göra en analys är vanligtvis det första steget i marknadsföring. För att kunna göra så bra marknadsföringsaktiviteter som möjligt, är det bra att först analysera marknaden och sitt tillvägagångssätt. Det kan också vara bra att göra en SWOT-analys samt analysera eventuella tidigare marknadsföringsaktiviteter.

 

Steg 2. 

Innan man utför sina marknadsföringsaktiviteter, utgörs steg två normalt av planering. Ju bättre planering, desto bättre resultat brukar man uppnå. Marknadsstrategier är konkreta strategier, där man bland annat analyserat segment och positionering på marknaden. Dessutom är det bra att skapa en marknadsföringsbudget och planera varje enskild aktivitet för sig. 

 

Steg 3. 

Implementering är det tredje steget i marknadsföring. Detta steg handlar om att förverkliga sin analys och planering. Med andra ord att utföra marknadsföringsaktiviteterna som är planerade. Oavsett hur bra planeringen eller analysen är, måste det bli implementerat på rätt sätt för att uppnå goda resultat. 

 

Steg 4. 

Uppföljning är det sista steget och i och med att genomförandet sällan blir exakt som planerat eller perfekt, är det bra att analysera marknadsföringsaktiviteterna i efterhand. Därefter är det möjligt att finna förbättringsmöjligheter inför framtiden. Det går även att stämma av och analysera en pågående marknadsföringsaktivitet, för at genomföra eventuella nödvändiga justeringar. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Marknadsföring vid paketering av produkter.

Strategisk och taktisk positionering på marknaden.

Konkurrensmedel i 7P modellen.

Bildoptimering för SEO.

4C-modellen är en marknadsföringsmodell.

 

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om marknadsföring

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: