Marknadsföring vid paketering av produkter

Företag som säljer varor bör tänka på marknadsföring vid paketering av produkter. Paketeringen av en produkt kan locka en kund till ett köp och skapa mervärde för kunden. Det kan även göra att en kund föredrar produkten med bäst, finast, miljövänligaste eller smartaste paketeringen.

En produkt kan bli paketerad på olika sätt, beroende på vad företaget strävar efter att uppnå med paketeringen. Paketeringen kan vara helt avgörande för om en köpare ska välja produkten eller någon konkurrerande produkt från annat företag.

 

Marknadsföring vid paketering av produkter och olika fördelar

 

Återkommande kunder

Många företag betalar ändå för marknadsföring i syfte att få kunder att återkomma, exempelvis genom mejl, annonser eller annan reklam. Genom att istället betala lite mer för en fin paketering, som kunden kan återanvända, kan det leda till att kunden återkommer.

När kunden köper produkten, blir vinsten något mindre om paketeringen är dyrare. Men om marginalerna är tillräckliga så kan det vara mer lönsamt i längden. Dessutom leder en bra paketering till ett mervärde för kunden, vilket är positivt även för varumärket och företaget.

 

Mervärde

Marknadsföring vid paketering av produkter kan ske genom att skapa ett mervärde till köparen. Exempelvis genom att paketeringen kan bli använd av kunden för andra syften, efter att produkten är förbrukad. Syftet med paketeringen är i detta exempel ”Återanvändning”. Det är många personer som bland annat sparar lådor eller glasburkar som tillhör den köpta produkten såsom förvaring till andra saker, när produkten i sig är förbrukad.

Om den låda som produkten är paketerad inom är tillräckligt bra, och köparen använder lådan som förvaring för andra saker, kommer kunden med stor sannolikhet att komma ihåg vart ifrån lådan blev köpt varje gång kunden ser den.

När en kund använder paketeringen till något annat istället för att kasta det, kan det också vara bra för miljön. Ett företag som försöker arbeta klimatsmart, bör också förmedla det till kunden så att imagen, stämmer överens med identiteten. Då kan det vara bra att skapa paketeringen av exempelvis återvunnet material. Dessutom är det bra att tala om för kunden att syftet med den fina paketeringen är att kunden ska kunna återanvända den, vilket är bra för miljön. Vid sådana fall kan marknadsföringen även bidra till att kunden får mer förståelse för företaget och blir medveten om företagets miljötänk, vilket också kan leda till att kunden återkommer.

 

Synlighet

Ytterligare ett sätt att arbeta med marknadsföring vid paketering av produkter är genom design och fysiskt utseende. Om paketeringen är fin, är chansen större att kunden väljer att ha den synlig i exempelvis sitt hem eller på kontoret. Det kan leda till att produkten blir synlig för fler personer i omgivningen. Detta är en form av marknadsföring i sig för företaget och varumärket.

 

Mer information

Olika nivåer i en produkt.

Strategisk och taktisk positionering på marknaden.

Relationsmarknadsföring och bygga långsiktiga kundrelationer.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om marknadsföring

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: