InformationMarknadsföring

Strategisk och taktisk positionering på marknaden

Det är bra att företag tänker på vilken strategisk och taktisk positionering företaget ska använda sig av i sin marknadsföring. För att omvandla potentiella kunder till kunder, är det bra att företaget positionerar sig på marknaden. En position handlar om hur företaget blir uppfattat av sin omgivning, jämfört med andra konkurrerande aktörer.

Något som påverkar företagets positionering är dess produkter och erbjudanden, eftersom omvärldens uppfattning av företaget blir särskilt påverkat av varumärket, företagets profil, image och identitet samt prissättningen av tjänsterna/produkterna.

Med företagets identitet avser man det som företaget och medarbetarna står för.

Företagets image är hur företaget blir uppfattat av marknaden, vilket inte behöver stämma med identiteten.

Företagets profil är det företaget vill bli uppfattat som på marknaden och profilen blir påverkar av hur företaget väljer att positionera sig på marknaden. 

 

Strategisk och taktisk positionering

Strategisk positionering 

Den strategiska positioneringen har att göra med kategorisering av värdeerbjudandet, för att försöka bedöma vilken position som är långsiktigt hållbar. Det finns knappt någon marknad idag som inte innebär konkurrens från andra företag. Detta innebär att det i princip alltid ingår konkurrenter från samma eller angränsande produktkategorier i planeringen av positioneringen av ett nytt varumärke. 

Kategoriseringsteorin spelar stor roll för den strategiska positioneringen. I denna jämförs likhet och typikalitet för en produkt med konkurrenternas produkter. Likhet innebär hur lika två varumärken är och typikalitet är hur typiskt ett varumärke är i sin kategori. Positionen som det mest typiska varumärket för en produkt är väldigt värdefull.

 

Taktisk positionering 

Taktisk positionering handlar om hur den strategiska positioneringen ska bli förmedlad ut till kunderna i praktiken, via kommunikativa åtgärder. Genom den taktiska positioneringen ska företaget kommunicera varumärket med konsumenterna i enlighet med den strategi avseende positionering som företaget har valt.

Den taktiska positioneringen innebär att ett varumärke ska bli uppbyggt till ett starkt varumärke. Genom bland annat varumärkesnamn, slogan, förpackning och reklam kan företaget skapa en mening åt varumärket, som ska bli använt för att konsumenterna bättre ska minnas varumärket och förtaget. Företaget bör sträva efter att konsumenten snabbt ska känna igen varumärket. Genom positionering vill företag minska skillnaden mellan identiteten och imagen. Antingen kam ett företag positionera sig själv i helhet  (branded house), eller så kan förtaget välja att positionera olika varumärken inom samma företag (house of brands).

 

Mer information

Porters generiska strategier om positionering.

Skillnaden mellan identitet, profil och image.

4C-modellen är en marknadsföringsmodell.

Porters femkraftsmodell.

Skribent: Företagsforumet.