Affärsutveckling genom varumärket

Ett företag kan arbeta med affärsutveckling genom varumärket på olika sätt och det är bra att känna till marknadsföringsmässiga grunder. Dessutom är det viktigt att känna till vad ett varumärke är för något. 

Här kan du läsa mer om vad ett varumärke är för något.

 

Affärsutveckling genom varumärket

Ett varumärke kan utvidgas och utnyttjas för nya marknadserbjudanden. Exempelvis enligt följande:

  • Linjeutvidgning
  • Vertikal utvidgning
  • Horisontell utvidgning
  • Indirekt utvidgning

Nedan följer en förklaring av de olika utvidgningarna av ett varumärke.

 

Linjeutvidgning

Varumärket kan utvidgas för att representera ett modifiering av en viss produkts egenskaper. Det kan exempelvis handla om en uppdaterad version av en redan befintlig produkt. Till exempel kan linjeutvidgning innebära en ny smak, ny storlek eller annan uppdatering av en befintlig produkt under varumärket. Coca-cola och Coca-Cola zero är ett exempel på en linjär utvidgning. 

Fördelarna med linjär utvidgning är att företaget genom denna strategi kan bygga hinder för konkurrenter. Men om linjeutvidgningen och strategin misslyckas, kan det innebära stora kostnader och inverka negativt på övriga produkter under varumärket.

 

Vertikal utvidgning

Ett varumärke kan utvidgas vertikalt, genom att förflytta associationerna med varumärket uppåt eller nedåt inom samma produktkategori, men med med olika prisklasser och kvalitetsnivåer. Samsung tillverkar exempelvis olika mobiltelefoner, i olika prisklasser och olika kvalitet.

 

Horisontell utvidgning

Horisontell utvidgning av ett varumärke innebär att varumärket flyttas i sidled till en helt ny produktkategori. Exempelvis från kläder till heminredning och detta har bland annat H&M och ZARA gjort, genom att introducera H&M Home och ZARA Home på marknaden.

Det finns dock risker med horisontell utvidgning som är viktiga att känna till. Det kan leda till att varumärket mister sin särskiljningsförmåga eftersom varumärket kan bli förknippat med en mängd olika saker och att det inte längre tydligt går att definiera vad varumärket står för. 

 

Indirekt utvidgning

Ett varumärke kan anta strategin om indirekt utvidgning, vilket sker genom samarbete med externa varumärken. Exempelvis kan två välkända varumärken samarbeta inom ett visst område, men behålla sina respektive varumärken. Ett sådant samarbete kan ske genom sponsring, försäljning, tillverkning och liknande. Samarbetet pågår normalt för en viss tid och marknadsföring sker av båda parterna. 

 

Affärsutveckling genom varumärket och varumärkesstrategi

Utöver affärsutveckling genom varumärket kan företag även arbeta med affärsutveckling genom varumärkesstrategi. Det finns olika typer av strategier, analyser och metoder som är bra att använda.

 

Här kan du läsa mer om affärsutveckling genom varumärkesstrategi.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: