Avtal med bilagor

Det är vanligt att skriva ett avtal och foga bilagor till avtalet. På så sätt kan ett avtal bli utvidgat till att omfatta fler dokument, än enbart själva huvudavtalet i sig. Det är vanligt att bifoga allmänna villkor till ett köpeavtal, eller personuppgiftsbiträdesavtal till ett konsultavtal. Det är också möjligt att bifoga en prislista till ett köpeavtal och många andra olika typer av avtal.

 

Fördelar vid avtal med bilagor

Eventuella detaljer som kan komma att bli förändrade över tid kan stå i bilagor istället för i avtalet. Exempelvis kan uppgifter om priser, såsom timpriser och prislista, stå i en bilaga som blir bifogad till avtalet. Dessutom är det viktigt att det framgår att bilagor kan bli uppdaterade separat från avtalet. Detta ska dock gälla under förutsättning att avtalsparterna godkänner uppdateringarna. I avtalet är det viktigt att samtliga bilagor framgår med namn och beteckning, exempelvis “Bilaga 1 – Prislista”. Detta innebär att information och specifika detaljer i bilagor kan bli uppdaterade, utan att huvudavtalet i sig blir uppdaterat. Exempelvis kan priser bli uppdaterade genom att uppdatera den bifogade prislistan.

Ett annat exempel där detta fungerar bra, är i aktieägaravtal. I ett aktieägaravtal kan det vara bra att bifoga aktiebolagets aktiebok som en bilaga till aktieägaravtalet. På så sätt kan det stå i aktieägaravtalet att varje delägares innehav av andelar i aktiebolaget framgår i aktieboken. Då kan delägare uppdatera sitt andelsinnehav, utan att avtalstexten i aktieägaravtalet behöver bli justerat och återigen signerat av samtliga parter.

Avtal med bilagor kan innebära att processen för uppdateringar över tid bli smidigare och enklare att genomföra. Främst eftersom hela huvudavtalet i sig inte behöver bli signerat på nytt. Istället ska parterna i avtalet enbart signera den uppdaterade bilagan.

 

Mer information om avtal

Här kan du läsa om:

Bra saker att tänka på vid avtalssignering.

Digital avtalssignering.

Avtalets grundstenar.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: