FöretagandeOrganisation

Fem analysnivåer inom organisationsteori

Det är vanligt att forskare arbetar med fem analysnivåer inom organisationsteori vid förklaringar och beskrivningar. Dessa nivåer är följande: individen, grupper, organisationen, samhället och den globala nivån. Nivåerna blir ofta använda vid analyser av frågor kring organisationsteori. Exempelvis arbetslöshet och lösningar till det. 

 

Fem analysnivåer inom organisationsteori

1.Individen är den första nivån där man kan använda olika individmodeller med syfte att hitta en förklaring till ett beteende och problem i organisationer. Med andra ord personliga egenskaper hos personer i organsationen och andra personer man arbetar med. Människor lär sig genom erfarenheter, exempelvis vilka det går att lita på. Detta är en del av informella strukturer. Detta hänger också ihop med organisationspsykologi.

2. Grupper och processer i grupper är den andra nivån och handlar bland annat om samspelet mellan personer. Fokuset är grupper och grupper skapar informella ledare och kan skapa normer, vilket kan påverka motivationen hos medarbetare. En grupp som är organiserad och arbetar bra tillsammans och individerna i gruppen är motiverade, kan uppnå höga resultat. Ett bra samspel mellan medarbetarna, är viktigt för en organiserad grupp som presterar. 

3. Organisation är den tredje analysnivån och handlar bland annat om koordinering och arbetsdelning. Delegering av arbetsuppgifter är viktigt i en organisationen samt behovet av regler och arbetsprocesser. Dessutom är relationen till andra intressenter viktig, såsom distributörer och kunder. 

4. Institution, kultur och samhälle är den fjärde analysnivån. I samhället är det många faktorer som påverkar en organisation. Exempelvis lagar, politik och ekonomiskt tillstånd i ett land. Denna analysnivå studerar den omvärld organisationer befinner si ginom och vilken påverkan organisationer har på omvärlden.

5. Internationell nivå är den sista delen av analysnivån och har blivit starkare i takt med att globaliseringen har ökat. Företag, andra organisationer och även konsumenter är allt mer beroende av internationell handel. För att kunna förstå det globala politiska ekonomiska systemet och de konflikter som det kan medföra, är det bra att analysera den interna och externa kulturer samt politiken, när en organisation blir internationell. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Vad är en organisation och vad innebär organisationsteori?

Utvecklingen av marknadsföring.

Hierarki och nätverk inom organisationsstruktur.

 

Skribent: Företagsforumet.

Information inom organisation

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: