Modell om generella ledningsfunktioner

Denna modell om generella ledningsfunktioner kan bland annat bli använd för att analysera fem problemområden som är aktuella inom organisationsteori. Samhället blir allt mer teknologiskt vilket har bidragit till att kunskap, professionell kompetens och intellektuellt kapital är ännu viktigare för företag och organisationer. Dessutom kan det vara en konkurrensfördel för ett företag. I modellen ser du fem centrala teoriområden som kan vara bra att känna till.

 

Modell om generella ledningsfunktioner

Modeller är ett bra sätt att utforma olika strategier för sin organisation, marknadsföring och utveckling av företaget. Dessutom är bra att analysera sitt tillvägagångssätt ständigt för att se utvecklingsmöjligheter vilket alltid är bra.

Teknik: Teknologiledning handlar om att organisationer behöver använda, alternativt utveckla teknologier för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Struktur: Struktur handlar om styrning och ledning i organisationen.

Mål: handlar om den strategin som organisationen har.

Aktörer: handlar bland annat om HRM (Human Resource Management). Det har blivit ett viktigt område att forska inom och behandlar problem, exempelvis hur man kan utveckla anställda.

GLF: GLF är i mitten och står för generella ledningsfunktioner. Syftet är att sammankoppla de olika elementen i denna modell.

 

Modell om generella ledningsfunktioner Företagsforumet

Fler inlägg om organisation

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: