JuridikKöprätt

Om säljaren inte informerar om ångerrätt vid distansköp

Det är många som undrar vad som händer om säljaren inte informerar om ångerrätt vid distansköp. Enligt den så kallade Distansavtalslagen har köpare i egenskap av konsument 14 dagars ångerrätt för vissa varor och tjänster. Ångerrätten gäller däremot inte för företag i egenskap av köpare. 

Enligt lagen måste säljaren informera om ångerrätten och hur konsumenten ska göra för att ångra köpet, innan denne ingår avtalet om köpet. 

Informationen kan exempelvis bli lämnad genom att framgå i säljarens allmänna villkor på webbshoppen. De allmänna villkoren ska köparen acceptera, innan köpet kan bli genomfört.

Ofta förekommer de allmänna villkoren vid ”kassan”, före betalningen. De allmänna villkoren kan sedan bli lästa av konsumenten, och aktivt accepterade, innan denne slutför köpet. (Exempelvis genom en kryssruta, som köparen aktivt måste bocka i för att godkänna de allmänna villkoren).

Genom att genomföra köpet, blir de allmänna villkoren accepterade och därmed bindande mellan säljaren och köparen.

 

Om säljaren inte informerar om ångerrätt vid distansköp

Om säljaren inte informerar om ångerrätt vid distansköp på korrekt sätt enligt lagen, har konsumenten istället rätt till 1 års ångerrätt. Det är säljaren som ansvarar för att bevisa att informationen har blivit lämnad till konsumenten före avtalets ingående.

Konsumenten ska enligt lagen få information om: 

– Eventuell ångerrätt, 

– Hur lång ångerfristen är, 

– Hur ångerrätten ska bli påkallad, 

– Att det finns en ångerblankett att använda för att utöva ångerrätten och vart det finns att hitta.

Säljaren ska lämna informationen om ångerrätten på ett sätt som är anpassat efter metoden för försäljningen. Sker försäljningen via webbutik kan informationen bli lämnad tillkonsumenten via de allmänna villkoren. Sker försäljningen per telefon, kan informationen först bli meddelad muntligen och sedan skriftligen via dokument till konsumenten.

 

Nyhet 2020 – Krav på ångerblankett 

En konsument kan ångra sitt köp både muntligen och skriftligen, eftersom det inte finns några särskilda formkrav. Däremot är en nyhet inom Distansavtalslagen att företag numera måste ha en egen ångerblankett publicerad på sin hemsida. Dessutom måste konsumenten få den samt information om den, innan köpet blir genomfört.

Det är inte längre tillräckligt eller lagligt att enbart hänvisa till den standardblankett som Konsumentverket har tagit fram. Det är inte heller tillräckligt att enbart länka till Konsumentverkets hemsida för att komma åt standardblanketten. Istället är det ett krav att företag upprättar en egen standardblankett för ångerrätt som konsumenten kan använda.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Skillnader mellan Köplagen och Konsumentköplagen.

Skillnaden mellan fysisk och juridisk person.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: