Juridik

Europeiska centralbanken är en oberoende institution 

Den europeiska centralbanken är en oberoende institution och en viktig del av ekonomin i euroområdet. De arbetar bland annat med att försöka hålla priserna stabila och hålla inflationen i en stabil takt. Det är över 300 miljoner människor som använder euron som sin primära valuta. Euron blev antagen år 1999 men den europeiska centralbanken blev upprättad redan året innan. 

Europeiska centralbanken är en oberoende institution 

Europeiska centralbanken är oberoende från direkt inflytande från politiskt håll, vilket har skett genom en utveckling på senare tid. Det har nämligen inte alltid varit så att centralbanker har varit oberoende. Däremot har det visat sig vara bättre när det kommer till att hålla inflationstakten stabil. 

Många centralbanker försöker hålla inflationen på ungefär 2 % och så nära det som möjligt. Detsamma gäller den europeiska centralbanken. Även fast centralbanken är en oberoende institution, innebär det inte att de har rätt att agera hur de vill. Befogenheterna som institutionen har står reglerade i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. 

Utvecklingen av EU och den inre marknaden

EU har en viktig roll inom internationell ekonomi eftersom det är en av de största ekonomierna i världen. Dessutom är det många hundra miljoner människor som bor i EU, då unionen ökat mycket sedan den blev grundad. 

Tanken är att förena marknaden inom EU genom att skapa en inre marknad. Med andra ord en ekonomisk marknad som är som den egna nationella inhemska marknaden. En person som bor i ett land i unionen och flyttar till en annan stad i samma land kan göra det utan hinder. Tanken är att det ska fungera på samma sätt inom hela EU, dvs den inre marknaden. 

För att kunna ha en inre marknad, är det viktigt att rörligheten är fri. Det vill säga fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer, vilket det är inom EU. Dessutom är det fritt för personer att starta företag i andra EU-länder och man ska bli behandlad som om man vore medborgare i landet. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Ett mer digitalt Europa med Your Europe.

Europeiska centralbanken och gemensamma valutan.

Utvecklingen av Europeiska unionen.

Butiker måste acceptera kontanter inom euroområdet.

Europeiska centralbanken har analyserat en digital euro.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: