Juridik

Utvecklingen av Europeiska unionen   

Europeiska unionen, som i vardagligt språk benämns som EU, är en unik organisation som arbetar med många områden. Utvecklingen av Europeiska unionen har skett i flera faser. Från början var det sex (6) länder som grundade unionen och därefter har många länder anslutit sig. Dessutom har unionen en egen valuta (euro), som många medlemsländer använder. EU har fått större befogenheter med åren och arbetsuppgifterna har blivit förändrade med tiden. Det handlar inte längre bara om att bevara freden genom att skapa ett ekonomiskt samarbete. 

Utvecklingen av Europeiska unionen   

I Europa hade krig varit återkommande under många år mellan grannländerna, vilket hade förfärliga konsekvenser för människor eftersom krig alltid resulterar i det. Därför grundande de första medlemsländerna den Europeiska unionen efter andra världskriget, som därefter växte till den storlek det är idag. Det är en av de största ekonomierna i värden och har en viktig roll i internationella ekonomiska angelägenheter.  

Europakonventionen handlar om mänskliga rättigheter. Dessutom belyser konventionen även grundläggande friheter och är en del av europarätten. EU-stipendier har hjälpt många ungdomar att kunna flytta till ett annat EU-land för att studera. I och med att det är fri-rörlighet mellan gränserna inom EU, är det också tillåtet att arbeta, flytta eller starta företag i ett annat EU-land. Dessutom ska man som EU-medborgare bli behandlad likadant som landets egna medborgare i förhållande till lagen. Med andra ord får det inte ske någon diskriminering. 

EU har flera stora utmaningar som de arbetar med, varav ekonomi, säkerhet, miljöfrågor och mänskliga rättigheter är fyra centrala delar.  De arbetar också mycket med juridik och har befogenheter att stifta EU-förordningar och direktiv som är bindande för medlemsstaterna. Skillnaden är att en EU-förordning ska implementeras ordagrant, medan ett EU-direktiv ger utrymme för länderna att anpassa lagstiftningen. Det är ett syfte de länderna uppfylla, vilket de själva får anpassa sig efter. Ett exempel på en EU-förordning är GDPR (the General Data Protection Regulation). 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Varför man använder BNP för att mäta produktionen.

Återkalla anbud och betänketiden vid muntliga anbud.

Europeiska centralbanken är en oberoende institution.

Europeiska centralbanken och gemensamma valutan.

Butiker måste acceptera kontanter inom euroområdet.

Europeiska centralbanken har analyserat en digital euro.

Skribent: Företagsforumet

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: