Juridik

Europeiska centralbanken och gemensamma valutan

En viktig institution som EU har är den Europeiska centralbanken och gemensamma valutan är euro. Däremot använder inte alla medlemsstater valutan som sin egna primära valuta. Centralbanken är belägen i Tyskland, närmare bestämt Frankfurt. Det är den institutionen som har huvudansvar när det gäller euron. Dessutom arbetar de med EU:s penning- och valutapolitik. Den europeiska centralbanken är en egen juridisk person. 

Europeiska centralbanken och den gemensamma valutan

Den europeiska centralbanken har stor självständighet och kan påverka den växelkurs som euron har gentemot andra valutor. Detta eftersom de kan köpa och sälja andra valutor. Dessutom sätter de räntenivån vilket är ett viktigt styrmedel som institutionen har. Precis som nationella centralbanker, arbetar den europeiska med att stoppa inflation (hålla den på en viss nivå). 

Ett mål för centralbanken är att hålla priserna stabila i de länder som använder euro som valuta. Dessutom arbetar de med säkerhet som är en viktig del av alla banker eftersom de bill att pengarna ska vara säkra. För att kunna hålla priserna stabila, är det viktigt att inflationen är stabil. Sedlar med valutan euro, blir också tryckta av den Europeiska centralbanken och sedan distribuerade till olika länder. På längre sikt, vill centralbanken att inflationen inte ska överstiga 2 % vilket är en inflationstakt många central/riksbanker försöker uppnå. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Konsekvenser av inflation i ett land.

Definition av ekonomisk hållbarhet.

Utvecklingen av Europeiska unionen.

Butiker måste acceptera kontanter inom euroområdet.

Europeiska centralbanken har analyserat en digital euro.

Europeiska centralbanken är en oberoende institution.

Skribent: Företagsforumet

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: