FöretagandeFöretagare

Jämförande värdering vid professionella och privata transaktioner 

Det är vanligt att använda jämförande värdering vid professionella och privata transaktioner i samband med företagsförvärv. Jämförande värdering har flera andra benämningar också, såsom komparativ värdering, multipelvärdering samt relativvärdering. Värderingen går ut på att jämföra olika typer av egenskaper som företaget har med andra företag. Exempelvis omsättning, tillgångar, vinst, antal anställda, antal användare och mycket mer. 

Jämförande värdering vid professionella och privata transaktioner 

Det första att göra vid en jämförande värdering är att beräkna nyckeltal som är relevanta. Därefter jämföra de med företagen som man valt att jämföra med. Dessutom är det positivt att utgå från bra egenskaper inom den specifika branschen eftersom olika faktorer kan vara olika positivt för värderingen beroende på bransch. 

3 exempel på faktorer att jämföra inom specifika branscher:

  • Inom teknikbranschen när företag bedriver mobilapplikationer är det vanligt att jämföra antalet användare, prenumeranter, snittintäkt per kund eller användare osv. 
  • Konsultföretag brukar jämföra antalet anställda hos konkurrerande konsultbolag 
  • Mycket följare i sociala medier eller annan organisk trafik såsom SEO kan ha en betydande roll för en företagsvärdering. 

Företagsvärderingar utgår både från subjektiva och objektiva faktorer 

Värderingar av företag utgår inte bara från de objektiva faktorerna och elementet såsom omsättning, vinst, antal användare eller liknande. Företagsvärderingar kan även utgå från subjektiva och objektiva faktorer. Till exempel framtidsvisioner och spekulationer, kan utgöra en viktig del av en företagsvärdering. Det finns exempelvis teknikbolag där värdet på företaget är 100-1000 gånger mer än omsättning eller vinst.