EkonomiRedovisning

Företagsvärderingar utgår både från objektiva och subjektiva faktorer

Företagsvärderingar utgår både från objektiva och subjektiva faktorer och element, vilket är något som många teoretiker och erfarna inom området anser. Dessutom kan en potentiell köpare använda olika typer av budtaktiker för att få ett bättre pris. Många stora företag expanderar genom företagsförvärv och vissa företag har det som en del av kärnverksamheten att göra. 

Företagsvärderingar utgår både från objektiva och subjektiva faktorer

Det kan vara skillnad på en företagsvärdering, beroende på vem som värderar ett företag. Värderingen kan även se olika ut beroende på när i transaktionsprocessen den blir genomförd. Exempelvis kan en företagsvärdering utföras både före och efter en företagsbesiktning, även kallad due diligence. Dessutom finns det olika modeller och nyckeltal att använda där de både har fördelar och nackdelar. Företag värderar inte alltid sitt företag bara vid ett eventuell företagsförvärv, utan det kan vara för att till exempel skapa ett optionsprogram där de anställda får möjlighet att köpa aktieoptioner. 

Företagsvärderingar baserade på spekulationer inför framtiden 

Det är inte ovanligt att företagsvärderingar är baserade på spekulationer inför framtiden, framförallt inom teknikbranschen. Vissa företag är värderade till många miljarder utan att ha några intäkter alls. Då kan det vara så att en företagsvärderare ser stor potential inför framtiden och därför anser att värdet ska vara så högt. Med andra ord utgör det ett subjektivt element om antaganden inför framtiden.