Effekter av globaliseringen

Effekter av globaliseringen påverkar den internationella handeln och individers tillgång till olika produkter och tjänster. Tillväxten i världen har tagit fart de senaste 60 åren i jämförelse med hur det såg ut tidigare. Produktionen har också vuxit, men världsexporten har ökat betydligt mer. Ökningen i världsexporten är ett resultat av globaliseringen.

 

Effekter av globaliseringen inom internationell handel

Många länder är numera beroende av internationell handel och framförallt mindre länder. Fattiga länder exporterar mer råvaror än rika länder, som står för en står del av världshandeln. Generellt exporterar många länder i världen mer idag än vad de gjorde på 1970-talet. Många mindre länder exporterar mer än större länder och är därför mer beroende av internationell handel.

En negativ effekt av internationell handel och hur vi människor reser över gränserna, allt en allt större negativ klimatpåverkan. Exporten och transporten sker bland annat genom fartyg, flygplan och lastbilar, som står för en del av de globala utsläppen av koldioxid.

I vissa fall kan skaldjur bli uppfiskade i ett land, transporterade till ett annat land för att bli skalade och sedan transporterade tillbaka till landet där de blev uppfiskade för att bli sålda. Å ena sidan skapar det jobb i två länder samt transporten, å andra sidan är det dåligt för klimatet.

 

Effekter av globaliseringen inom transport

Det är ett globalt problem som världen står inför när det gäller utsläpp av miljöfarliga avgaser. Inom transportsektorn sker nu mycket innovation för att tackla de miljöproblem som fordon orsakar. Nya innovationer gör att fordon behöver mindre bränsle och allt fler företag arbetar med tillverka och sälja eldrivna fordon och miljövänligare alternativ.

 

Effekter av globaliseringen inom matindustrin

Matindustrin är en del av globaliseringen och en stor del av växthuseffekten. Det finns positiva effekter av att matindustrin är så pass stor, eftersom det kan ge möjlighet till fler personer att få tag på mat. Däremot finns det fortfarande många utmaningar inom branschen, framförallt hur mycket utsläpp som matindustrin står för.

 

Effekter av globaliseringen för konsumenter

Konsumenter är också beroende av globaliseringen och internationell handel. Framförallt i mindre länder som är mer begränsade till att kunna ha råvaror och kapacitet att tillverka och sälja varor som man ibland kan ta för givet. Många produkter som blir tillverkade, innehåller råvaror och material från många olika länder. Det kan vara bra att som individ fundera över följande:

Hur många produkter, som du använder i ditt dagliga liv, kommer från något annat land än där du bor? Dvs råvarorna, produktionen och försäljningen?

Hur många av dina kläder?
Hur mycket av maten du äter?
Din telefon, dator, surfplatta osv?
Hur mycket av dina möbler?

Det är även bra att fundera på om du kan finna motsvarande produkter som är producerade mer miljövänligt, eller nationellt.

 

Effekter av globaliseringen

När det går dåligt i ett land, resulterar det i att det går sämre för andra länder också. Ju större ekonomi, desto större konsekvenser för andra länder. Om ett land exporterar produkter till ett visst land som blir drabbat av en ekonomisk kris, kommer det påverka båda länderna. När ett rikt land som har en stor ekonomi blir drabbat, är konsekvenserna oftast ännu större. Motsvarande effekter uppstår när det går bra för länder.

Sammanfattningsvis har effekterna av globaliseringen gjort fler länder rikare och världen rikare. Det finns många miljömässiga och sociala utmaningar, så som dåliga arbetsvillkor i fattiga länder och negativa miljökonsekvenser. Globaliseringen har skapat fler jobb och länder är mer beroende av varandra. Avtal mellan stater så som avseende fri handel mellan gränserna, har gjort det lättare för företag och länder att handla mellan gränserna. Dessutom har den teknologiska utvecklingen gjort det enklare med kommunikation oberoende av geografisk plats och effektivare transportfordon.

 

Mer information

Globalisering.

Globala målen – Agenda 2030.

Aktörer som påverkar en marknad.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: