Styrning av lager

Företag som säljer produkter bör alltid analysera sin styrning av lager. Företag som säljer produkter behöver ofta lagra produkterna innan de säljs, ofta i ett lager. I vissa fall säljer företag produkterna direkt från tillverkaren till kunden, men det kan även vara viktigt att tänka på detta ändå. Kunder som köper en produkt, förväntar sig att det inte tar allt för lång tid att få den. Beroende på vad det är för typ av produkt, har kunden olika förväntningar. Exempelvis kan en kund förvänta sig längre leveranstid ifall det rör sig om en unik produkt som är specialdesignad, än något som är massproducerat.

Frågor att tänka på vid styrning av lager

Här är några frågeställningar som kan vara bra att hålla koll på vid styrning av sitt lager:

Mängd

Hur mycket kan tillverkaren producera?
Det kan hända att ett företag får fler beställningar än vad företaget har räknat med. Om tillverkaren inte har kapacitet till att producera den mängden, finns en risk att kunderna blir missnöjda. Därför är det bra att ta reda på hur mycket tillverkaren kan producera.

Vad är lageromsättningshastigheten? 
För företag som säljer produkter och behöver lagra dem, är det bra att mäta lageromsättnignshastigheten (hur mycket varor som passerar lagret per år). Ju högre lageromsättningshastighet, desto högre omsättning av varor med låg kapitalkostnad eller på liten yta). Här kan du läsa mer om detta. 

Tider

Hur lång tid tar det för tillverkaren att tillverka och leverera en produkt?
I vissa fall går det snabbare att tillverka en produkt, ju fler produkter som blir tillverkade. Men i andra fall kan det ta längre tid, ju större beställningen är. Företag har inte alltid personal och utrustningen till att tillverka hur många produkter samtidigt som helst och det kan vara bra att känna till tillverkarens kapacitet.
 

Hur bra är tillverkarens leveransprecision?
Det är bra att veta hur bra deras leveransprecision är genom att exempelvis analysera hur de tidigare leveranserna har varit.
 

Ansvar

Vad händer om något är fel i produkterna?
Det är bra för företaget att komma överens med tillverkaren kring ansvar och åtaganden vid reklamationer och felaktiga produkter. Kommer tillverkaren fixa problemet eller ersätta produkter eller är det företaget som måste betala för nya? Det kan vara bra att reglera detta i skriftligt avtal. 

Vem bär ansvaret om en kund bli skadad av produkten? 
Detta är också viktigt att ha klart för sig samt att förmedla ut till kunderna. Även detta bör finnas reglerat i ett avtal mellan företaget och tillverkaren, för att minska framtida konflikter eller missförstånd kring ansvar.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: