EkonomiRedovisning

Historiskt perspektiv på dubbelbokföring

Här kan du läsa om ett historiskt perspektiv på dubbelbokföring. Principerna kring dubbelbokföring har varit nästintill desamma över de senaste 500 åren. Det var den italienske munken Luca Piciolo som år 1494 skrev ner de grundläggande principerna om dubbelbokföring. Han var dessutom en matematiker och boken där principerna blev nedskrivna heter ”Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita”.

 

Historiskt perspektiv på dubbelbokföring 

Syftet med boken om principerna var att få köpmän att använda den dubbla bokföringen då behovet för ett system som var välfungerande och utvecklat fanns. Man behövde registrera exempelvis vinster, skulder och förluster när företagen som sysslade med handel växte. Detta ledde i sin tur till att verksamheterna blev mer komplicerade och behovet av ett bättre system så som den dubbla bokföringen växte. 

 

Dubbelbokföring idag

Dubbelbokföring är idag en standard för näringsverksamheter internationellt. Det handlar kort sagt om att alla transaktioner ska bli bokförda på kredit och debet. Kredit handlar om vart resurserna kommer från som företaget använder för transaktionen. Exempelvis från kassan för att köpa nya produkter. Då minskar pengarna i kassan, och företaget har nya produkter som man bokför på debet. 

Ett praktiskt exempel 

Ett företag köper in nya produkter som företaget säljer för 1000 kr inklusive moms.

Momsen är 25 % vilket motsvarar 200 kr av dessa 1000 kr (1000 x 0,8 = 800). Värdet av produkterna är alltså 800 kr. För att se om det stämmer går det att multiplicera 800kr x 1,25 = 1000 kr. 

Det viktiga är att den totala summan på debet-sidan, ska motsvara den totala summan på kredit-sidan. Då skapar det så kallad ”Balans”. I detta fall är det 800 + 200 på debet-sidan och 1000 kredit-sidan vilket innebär att det är korrekt. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

De olika stegen i redovisningsprocessen.

Grundläggande om bokföring.

Historia om internet.

Vanligaste bolagsformerna i Sverige 2020.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: