Företagande

Tre olika budtaktiker vid köp av publika aktiebolag 

Gryningsräd, björnkram och lördagsspecial är tre olika budtaktiker vid köp av publika aktiebolag. Dessa är budtaktiker som kan bli använda av köpare som vill komma till avslut och vill att det ska gå snabbt och smidigt. Dessutom är det inte ovanligt att budtaktikerna skapar tyck på motparten för att få till affären. Exempelvis kan det ske genom att offentliggöra den affär som det köpande företaget har som avsikt att genomföra. Anledningen kan vara att få företagsledningen hos målföretaget att inte komma med motargument och strategier för att inte genomföra affären. Det finns företag som köper företag för att till exempel expandera eller byggas.

Tre olika budtaktiker vid köp av publika aktiebolag 

Det finns olika budtaktiker som går att använda och i vissa fall kan den ena vara mer aktuell än den andra. Dessutom är det möjligt att använda olika taktiker till olika grupper. Till exempel en taktik till styrelsen och en annan till minoritetsaktieägarna. 

Gryningsräd (Dawnraid)

Taktiken handlar om att köpa en stor del aktier direkt när börsen öppnar för handeln. Vid fall där aktiepriset inte hinner gå upp allt för mycket på grund av den intensiva handeln kan köparen få ett stort inflytande. Därmed kan inte företagsledningen och de andra aktieägarna bortse från inflytandet. 

Björnkram (Bear hug)

Björnkram är en taktik där budgivaren meddelar styrelsen i företaget som de vill köpa ett högt bud. Därmed kan företagsledningen känna sig pressade, eftersom det kan vara för aktieägarnas bästa att ingå affären. Dessutom går det att dela in taktiken i två delar, en hård eller mjuk björnkram. 

Lördagsspecial (Saturday night special) 

Denna budtaktik går ut på att köparen förvärvar aktier i tysthet innan helgen. Börsen är stängd under helger och därför kan en budgivare överaska ett företag som de vill förvärva under helgen och erbjuda ett tidsbegränsat erbjudande som är lågt. Därefter när börsen öppnar så meddelar köparen syftet med förvärvet. Med andra ord handlar taktiken om att sätta press på styrelsen för att få dem att förhandla fram en affär med kort varsel.