Stora företag kan byggas eller/och expandera genom företagsförvärv

Stora företag kan byggas eller/och expandera genom företagsförvärv och det är vanligt förekommande. Framförallt när det gäller de allra största företagen. Ett företagsförvärv kan ske av både ett publikt eller privat aktiebolag. Det behöver inte heller innebära att alla aktier blir uppköpta. Det kan vara fråga om ett företagsförvärv ifall de köpta aktierna ger köparen ett väsentligt inflytande i företaget. Dock är det inte att anse som ett företagsförvärv när någon köper en väldigt liten del av de totala aktierna, som inte resulterar i att köparen får någon större kontroll av bolaget. 

Stora företag kan byggas eller/och expandera genom företagsförvärv

Många av de allra största företagen har köpt eller köper företag för att expandera eller/och för att nå strategiska mål. Ett praktiskt exempel kan vara om ett företag vill expandera till en nytt land och därför köper upp företag i det landet. Dessutom är det vanligt att sälja av delar av företaget som inte längre är nödvändiga eller utgör en del av kärnverksamheten. 

Riskkapitalbolag och koncerner 

Riskkapitalbolag förvärvar företag och är ett exempel på när det är vanligt med företagsförvärv regelbundet. Detsamma gäller koncerner som kan bygga sin verksamhet genom att köpa företag. Vid sådana fall är det också vanligt att inrikta sig på en viss bransch, såsom teknik eller energi. Med andra ord kan det vara en del av deras kärnverksamhet att köpa företag. 

Det finns också andra typer av företag som gör företagsförvärv men de brukar inte göra det regelbundet. Det kan vara av en strategisk betydelse. Till exempel att köpa upp en konkurrerande verksamhet för att ta över en större del av marknaden. I vissa fall kan det vara billigare för stora företag att låta mindre företag testa efterfrågan. Därmed kan de stora företagen se detta som en ”RND – research and development” för att därefter köpa upp företaget om det är framgångsrikt. Det kan kosta mycket pengar att testa nya marknader och köpbeteenden om det misslycka. Därför kan de stora företagen låta mindre företag göra det. 

För- och nackdelar med att växa organiskt

Det finns både för- och nackdelar med organisk tillväxt av företag som är bra för företagare att känna till.