Strategier för hållbarhet i produkter

Det finns strategier för hållbarhet i produkter som är bra för företag att utgå från vid bland annat tillverkning, transport och försäljning. Hållbarhet är ett område som fler konsumenter tar i beaktande och kan vara helt avgörande för om en konsument väljer ett specifikt företag. Ett tips är att tänka på att hållbarhetsstrategin bör vara applicerad i hela utvecklingsprocessen, men även vid avfallshanteringen. Exempelvis från transport av varor och sociala förhållanden under tillverkning. Dessutom kan en hållbarhetsanalys leda till att ett företag hittar nya möjligheter. 

 

Strategier för hållbarhet i produkter 

Minimera avfall 

Det finns som sagt flera strategier för hållbarhet i produkter och en vanlig och viktig är att minimera mängden avfall. Detta är något som alla företag bör göra och tänka på. Med andra ord bör företag tänka på att minimera avfall som blir skapat under exempelvis tillverkningen av produkten, transporten, återvinningen av råvarorna m.m. Dessutom kan det vara bra att analysera hur exempelvis leverantörer, samarbetspartners och andra parter som ingår i distributionskedjan gör med sitt avfall, för att se om det går att göra förbättringar även där. 

 

Frågor att diskutera och analysera för att förbättra hållbarheten i produkten:

Miljömässig hållbarhet 

– Hur påverkar produkten miljön? 

– Går det att ändra materialet i produkten för att minska miljöpåverkan?

– Hur går det att minska mängden fossila bränslen som blir använt i processen? Det gäller vid skapandet, användandet samt avyttrande av produkten 

– Innehåller produkten material som inte går att återvinna? Vid sådana fall, går det att byta ut materialet?

 

Social hållbarhet 

– Hur ser effekten av de sociala förhållandena ut på grund av produkten? Det gäller från insamling av råvaror, till tillverkning, transport och försäljning av produkten. 

– Går det att påverka frågor så som arbetsförhållanden, jämställdhetsfrågor eller annat inom social hållbarhet hos tillverkare?

– Hur påverkar slutprodukten utvecklingen i samhället?

 

Ekonomisk hållbarhet 

– Är produkten lönsam för företaget? 

– Finns det möjligheter för produkten att bli såld globalt eller på andra marknader? 

– Vilka delar av processen från skapandet av produkten till försäljningen kostar mest respektive minst? Går det att förbättra delarna av processen som är kostsamma?

– Vilken utvecklingspotential har produkten? 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Hållbarhet och problemhantering för företag.

Vägledning för hållbart företagande.

Social hållbarhet och ansvar.

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: