DigitaliseringWebbdesign

Kreativa miljöer, processer och tillvägagångssätt

En viktig del av design är att hitta passande kreativa miljöer, processer och tillvägagångssätt. Ett bra sätt att hitta en passande miljö och en fungerande process är att testa olika miljöer och processer. Därefter är det bra att jämföra och se resultaten från de olika miljöerna och processerna. I vissa fall kan det också vara bra att byta miljö för att öka kreativiteten. Olika klimat fungerar olika bra för kreativiteten hos människor. Det är bra att skapa ett socialt klimat som bidrar till kreativitet. Många föredrar att inte ha för mycket kritik i kreativa miljöer, eftersom det kan motverka att stimulera nya idéer. 

 

Kreativa miljöer, processer och tillvägagångssätt

Det är vanligt att en människa först kritiserar en idé innan man ser potentialen. Med andra ord är det bra att utgå från att grunden till en bra kreativ miljö, handlar om hur människorna i gruppen behandlar varandra. Det finns nämligen en risk att det skapar osäkerhet när någon som spånar på idéer ständigt får massa nej och stämningen är negativ. Detta kan i sin tur leda till att personen inte kan vara kreativ fullt ut och detta skapar begränsningar. 

I och med att människor fungerar på olika sätt, är det bra att anpassa sin kreativa miljö utefter medarbetarna. Det finns inget direkt rätt eller fel, utan det kan vara bra att ha en dialog med medarbetarna och komma fram till en lösning tillsammans som passar. Dessutom kan det vara bra att testa olika metoder och se vad som fungerar bra. Däremot är det väldigt vanligt att klimatet måste vara tryggt för att maximera kreativiteten. Två grupper kan få en uppgift att skapa något kreativt på ett valfritt sätt och resultaten kan bli lika bra, även fast de använder olika kreativa miljöer, processer och tillvägagångssätt. 

Kreativa processer fungerar på olika sätt hos olika människor. Det gemensamma är att man oftast söker efter nya lösningar, vilket kan ske kaotiskt, ostrukturerat eller helt strukturerat. Några vanliga steg i en designprocess är att först planera processen, sedan utse roller i projektet, intention och syftet med projektet och att utföra planen. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om: 

Bildval för en användarvänlig hemsida.

Analysera och välja marknadsföringskanaler.

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: