Analysera och välja marknadsföringskanaler

Marknadsföring är en viktig del av de flesta företagen och det är bra att först analysera och sedan välja marknadsföringskanaler. Med andra ord kan analysen utgöra en viktig grund till valet av marknadsföringskanal, vilket kan påverka försäljningen och lönsamheten mycket. I marknadsföringsmixen utgör det tredje konkurrensmedlet ”platsen”, alltså marknadsföringskanaler eller distributionskanaler. 

 

Analysera och välja marknadsföringskanaler 

Några frågor som är bra att analysera som företag vid val av marknadsföringskanal är följande frågor: 

– Ska vi sälja direkt till våra slutkunder eller ha mellanhänder så som återförsäljare?

Om vi använder mellanhänder: Vad ska mellanhänderna bidra med i marknadsföringen? 

– Vilken målgrupp riktar vi oss till? 

– Vart befinner sig målgruppen? (finns det exempelvis olika sociala medier där målgruppen är skiljer sig åt? Det kan vara bra att satsa på den som matchar din målgrupp bäst).

– Är det lönsamt att marknadsföra via den valda kanalen? (Detta är bra att analysera ständigt efter varje utförd marknadsföringsaktivitet också). 

– Finns det andra alternativ? (Marknadsföring är ständigt i förändring och en marknadsföringskanal som är bra idag, behöver inte vara det imorgon. Därför är det alltid bra att se över nya alternativ eller förbättra och anpassa det befintliga). 

 

Olika marknadsföringskanaler

Det finns många fördelar med att använda internet vid marknadsföring och det finns olika marknadsföringskanaler att använda. Exempelvis olika sökmotorer eller olika plattformar av sociala medier. Det går att växa och få kunder organsikt, eller genom att köpa annonser på sökmotorer och sociala medier. För företag som har ett mindre kapital till marknadsföring, är det positivt att det är lättare att nå ut till kunder organiskt med hjälp utav internet än tidigare.

Här är några fördelar med att använda elektroniska distributionskanaler: 

– Det är alltid öppet och tillgängligt. 

– Det är inte geografiskt bundet. 

– Det har bidragit till globaliseringen och att handeln mellan gränserna har blivit enklare. Detta gynnar företag som vill sälja internationellt. 

Det finns också nackdelar med marknadsföring och försäljning via internet. Exempelvis får inte kunden en produkt genom direkt leverans. Kunden kan inte heller prova eller känna på en produkt, innan det blir levererat till kunden. Däremot är det många fördelar som i de allra flesta fallen överväger de negativa. Marknadsföring via internet är bra, men i vissa fall vill kunder ändå besöka en fysisk butik vilket är bra att också ha i åtanke.

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Skapa en marknadsplan från en affärsplan.

Utvecklingen av marknadsföring.

 

Skribent: Företagsforumet. 

Fler inlägg om marknadsföring

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: